Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Aktualności
Już w grudniu 2017 roku ukaże się pierwszy numer czasopisma „Przegląd Planisty” wydawanego przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Chcemy przedstawić Państwu koncepcję naszego przedsięwzięcia i zachęcić do jego współtworzenia. Czasopismo będzie obejmowało tematykę gospodarki przestrzennej, a każdy numer będzie miał temat przewodni, w którym zajmiemy się konkretną problematyką dotyczącą gospodarki przestrzennej.
06-10-2017

Otwarta została rejestracja na Festiwal Miejski URBACT (URBACT City Festival) w dniach 3-5 października 2017 roku mający się odbyć w stolicy Estonii Tallinie. Zachęcamy wszystkie polskie miasta do zarejestrowania się na to wydarzenie jak najszybciej (póki są wolne miejsca), niezależnie od tego, czy są zaangażowane w sieci URBACT, czy też zamierzają dopiero odkryć ten unijny program.

23-08-2017

Prezydent podpisał 9 sierpnia 2017r. Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która to zmienia między innymi Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892). Kluczowa zmiana dotyczy dodania w art. 2 ust. 1a w brzmieniu: "1a. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.".

22-08-2017

W dniu 18 sierpnia 2017r. został ogłoszony tekst jednolity ustawy o usługach turystycznych. Nowy dziennik urzędowy to (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.)

20-08-2017

Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – poinformowała Prokuratura Krajowa. Prokuratorzy będą zaskarżali uchwały wprowadzające obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zauważył, że organy stanowiące gmin do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej często wprowadzają obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci.

11-08-2017
W imieniu Zespołu do spraw Monitoringu Planistycznego, działającego w ramach Instytutu Metropolitalnego, z przyjemnością informujemy o Konferencji Rewitalizacyjnej pt. "Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu", którą Instytut planuje zorganizować w dniach 05. - 06. października 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności.
09-08-2017

Od 21 lipca 2017r. obowiązuje nowy tekst jednolity Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nowy numer dziennika urzędowego to: (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).

07-08-2017
Tutoriale

Tutorial zawierający „instrukcję obsługi” dodania nowej funkcjonalności do programu AutoCad i/lub AutoCad Architecture (podobnie jak ma to miejsce w przypadku AC Map czy Civil3D) dotyczy tylko i wyłącznie pełnych wersji tego programu. Ponadto tutorial ten jest polskim rozwinięciem i instrukcją „krok po kroku” do wyjaśnień autorów wtyczki „GeoRefImg”.

  powstał z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie użytkownika z programem, ale w szczególności ukazanie możliwości współpracy QGIS z innymi programami Open Source, takimi jak GRASS, PostGIS, PostgreSQL, Map-Server. Autorem podręcznika jest Milena Nowotarska.

Tutorial dla początkujących użytkowników programu AutoCad, przedstawia 2 sposoby drukowania projektu. Omawia wszelkie potrzebne zagadnienia związane z wydrukiem.

Tutorial dla początkujących użytkowników programu AutoCad. Zawiera informacje na temat ustawień programu. Tutorial pomaga dostosować program do wymogów każdego użytkownika. Tutaj znajdziecie odpowiedź na nurtujące wielu pytanie - jak zmienić kolor tła ekranu:)

Fotogaleria