Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Aktualności
Dzisiaj we Wrocławiu zakończyło się dwudniowe Seminarium, cyklicznie organizowane przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, poświęcone jak zawsze bieżącym problemom planistyczny. Gościem specjalnym Seminarium był Pan Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, który omówił bieżący stan prac m.in. nad Kodeksem urbanistyczno – budowlanym oraz przepisami wprowadzającymi, a także nad ustawą regulującą ponownie zawód urbanisty oraz nad ustawą zmieniającą m.in. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego. Postaramy się przedstawić najważniejsze informacje w tym zakresie.
24-10-2017

Jak donosi Rzeczpospolita szykują się zmiany w projekcie ustawy, która ma zmienić m.in. zasady wydawania warunków zabudowy. Bezpośrednie sąsiedztwo nie ma być koniecznością, ale za to o warunki będzie mógł wystąpić jedynie właściciel albo użytkownik wieczysty gruntu.

20-10-2017
Już w grudniu 2017 roku ukaże się pierwszy numer czasopisma „Przegląd Planisty” wydawanego przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Chcemy przedstawić Państwu koncepcję naszego przedsięwzięcia i zachęcić do jego współtworzenia. Czasopismo będzie obejmowało tematykę gospodarki przestrzennej, a każdy numer będzie miał temat przewodni, w którym zajmiemy się konkretną problematyką dotyczącą gospodarki przestrzennej.
06-10-2017

Otwarta została rejestracja na Festiwal Miejski URBACT (URBACT City Festival) w dniach 3-5 października 2017 roku mający się odbyć w stolicy Estonii Tallinie. Zachęcamy wszystkie polskie miasta do zarejestrowania się na to wydarzenie jak najszybciej (póki są wolne miejsca), niezależnie od tego, czy są zaangażowane w sieci URBACT, czy też zamierzają dopiero odkryć ten unijny program.

23-08-2017

Prezydent podpisał 9 sierpnia 2017r. Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która to zmienia między innymi Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892). Kluczowa zmiana dotyczy dodania w art. 2 ust. 1a w brzmieniu: "1a. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.".

21-08-2017

W dniu 18 sierpnia 2017r. został ogłoszony tekst jednolity ustawy o usługach turystycznych. Nowy dziennik urzędowy to (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.)

20-08-2017

Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – poinformowała Prokuratura Krajowa. Prokuratorzy będą zaskarżali uchwały wprowadzające obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zauważył, że organy stanowiące gmin do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej często wprowadzają obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci.

11-08-2017
Tutoriale

Tutorial zawierający „instrukcję obsługi” dodania nowej funkcjonalności do programu AutoCad i/lub AutoCad Architecture (podobnie jak ma to miejsce w przypadku AC Map czy Civil3D) dotyczy tylko i wyłącznie pełnych wersji tego programu. Ponadto tutorial ten jest polskim rozwinięciem i instrukcją „krok po kroku” do wyjaśnień autorów wtyczki „GeoRefImg”.

  powstał z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie użytkownika z programem, ale w szczególności ukazanie możliwości współpracy QGIS z innymi programami Open Source, takimi jak GRASS, PostGIS, PostgreSQL, Map-Server. Autorem podręcznika jest Milena Nowotarska.

Tutorial dla początkujących użytkowników programu AutoCad, przedstawia 2 sposoby drukowania projektu. Omawia wszelkie potrzebne zagadnienia związane z wydrukiem.

Tutorial dla początkujących użytkowników programu AutoCad. Zawiera informacje na temat ustawień programu. Tutorial pomaga dostosować program do wymogów każdego użytkownika. Tutaj znajdziecie odpowiedź na nurtujące wielu pytanie - jak zmienić kolor tła ekranu:)

Fotogaleria