Jesteś tutajWarto przeczytać

Warto przeczytać


W. Wagner: Zwrot w myśleniu o przestrzeni?

Źródło: 
http://obywatelski.natemat.pl/

Ustawa krajobrazowa uchwalona

Źródło: 
http://www.portalsamorzadowy.pl

Sejm uchwalił ustawę krajobrazową. Jednym z jej celów było uregulowanie kwestii obecności reklam w przestrzeni publicznej.

Główny Geodeta Kraju odpowiada na pytania dot. nowelizacji ustawy

Źródło: 
http://geoforum.pl

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego spowodowała wiele problemów między innymi z naliczaniem opłat za materiały kartograficzne.