Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / 65 dni na cel publiczny

65 dni na cel publiczny


Obrazek użytkownika adam

By adam - Posted on 04 maj 2014

Czeka mnie starcie z wojewodą. Niby nie mieszczę się z kilkoma decyzjami w terminie, ale po odjęciu okresów uzgodnień oraz zawiadomień jest OK. Problem w tym, że wojewoda, a chyba też i minister, nie odlicza od czasu załatwienia sprawy okresów zawiadomień stron. Wg mnie jest to niewłaściwe podejście. W związku z tym dwa pytania:
1. czy ktoś może posiada jakiś ciekawy wyrok sądu (nie tylko dotyczący uopzp, również z prawa budowlanego, bo z tego co wiem zarówno wojewoda, jak i minister na nich bazują), który mówiłby, że zawiadomień nie wlicza się w termin?
2. czy u Was wojewodowie też każą pisać sprawozdania i wysyłać spisy spraw? A może ktoś znalazł na to sposób? Bo wg mnie wojewoda nie bardzo ma prawo żądać od gminy przesyłania spisów spraw oraz akt sprawy...

Obrazek użytkownika Luckas12

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
2c. Do terminu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

A skoro przepisy obowiązują wszystkich to Wojewodę też. Z ustawy jasno wynika, że do terminu 65 dniowego nie wlicza terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności w tym przypadku należy przywołać terminy prawem ustalone na uzyskanie odpowiednich uzgodnień, jak również jeżeli gmina nie posiada własnego urbanisty a posiada umowę z osoba sporządzająca projekty decyzji termin określony w umowie również się odlicza, gdyż jest on zależny od terminu określonego w umowie.

Wojewoda ma prawo jako organ wyższego stopnia zgodnie z w/w ustawą żądać rejestrów wydanych decyzji ICP i na tej podstawie przeprowadzić weryfikację, czy został przekroczony termin wskazany w art 51., tym samym może wymierzyć temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa - a że brak pieniędzy w budżecie to trzeba uderzyć po samorządach :)

pozdrawiam
Artur

ArturNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 14 gości.