Jesteś tutajForums / Pomoc dla inwestora / Czy można przekształcić działkę na własny koszt?

Czy można przekształcić działkę na własny koszt?


Obrazek użytkownika Renia

By Renia - Posted on 04 Luty 2014

Znaleźliśmy działkę w naszym mniemaniu rolną w której zakochałam się bez pamięci, znalazłam właściciela który złożył wniosek o zmianę MPZP i okazało się, że działka jest RPU i UC bo 30 lat temu miała powstać tam lecznica. Ostatni raz plan był zmieniany w 2007 roku, wniosek leży od 1,5 roku a w Gminie nie można się dowiedzieć kiedy będzie uchwalany nowy. Chciałabym wiedzieć czy mogę na własną rękę i koszt "przekształcić" tę dzialkę na MR bądź MN. Jaki jest koszt i od czego zależy takiego przekształcenia.

Obrazek użytkownika p.m.

Jeżeli chodzi o "na własną rękę" - to jest to niemożliwe.
Co do "na własny koszt", to taki wątek był poruszany:
http://www.urbanistyka.info/content/udzia%C5%82-inwestora-w-finansowaniu...

Wyrok WSA w Poznaniu (II SA/Po 482/11) (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/70723C5FBB), i jego fragment traktujący o partycypowaniu w kosztach sporządzania dokumentacji planistycznej:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 u.p.z.p. koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, zastrzeżeniem ust. 2 Zgodnie z ust. 2 koszty sporządzenia planu obciążają inwestora realizującego inwestycję celu publicznego. W analogiczny sposób ustawodawca w art. 13 u.p.z.p. ustawodawca rozstrzygnął zagadnienie dotyczące kosztów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W niniejszej sprawie nie jest kwestionowanym przez skarżony organ, że koszty sporządzenia planu, jak i zmiany studium co najmniej w części poniosła spółka prawa handlowego zainteresowana uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Okoliczność ta jednak w ocenie Sądu nie może stanowić podstawy dla uznania, że uchwała w sprawie uchwalenia planu miejscowego jest nieważna. Kwestia ponoszenia kosztów sporządzenia planu miejscowego została uregulowana w powoływanej ustawie w opisany sposób i oznacza, że gmina nie może domagać się ponoszenia i pokrywania tych kosztów (poza wypadkami przewidzianymi w art. 21 ust. 2) przez np. właścicieli nieruchomości objętych postanowieniami planu, czy też od innych osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych sporządzaniem planu. Natomiast pokrycie tych kosztów przez inny podmiot, w zaistniałej sytuacji jest kwestią wewnętrzną Gminy, i w sytuacji, gdyby procedura planistyczna w pozostałym zakresie została zachowana, nie mogłoby stanowić samoistnej podstawy dla stwierdzenia nieważności uchwały (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 2008 r., sygn. II SA/Gd 799/07 Lex nr 511480)."

Obrazek użytkownika Renia

Dzięki, za odpowiedź... no to się zmartwiłam... Bo w gminie nie ma z kim gadać, albo są niekompetentni albo złośliwi. Działka spełnia wszelkie warunki do przekształcenia: leży przy asfaltowej drodze gminnej, dookoła jest zabudowa jednorodzinna, posiada wszystkie media + w tym roku kanalizację. Czy nie ma na to przepisu? Obiło mi się o uszy, że coś takiego było w planach (budowa nawet na działkach rolnych jeśli spełniają one odpowiednie kryteria). A i jeszcze jedno: Czy gmina ma wyznaczony przepisami jakiś termin uchwalania nowego mpzp?

Obrazek użytkownika Adam Rodziewicz

Gmina powinna wykonać plan miejscowy na terenach gdzie go nie ma a zostało to wskazane w Studium. W takich przypadkach bywają tez określone terminy. W Pani przypadku nie ma takiego terminu.
Ode mnie jedna rada - iść na rozmowę z wójtem. Tylko z nim można coś ustalić i ruszyć sprawę.

Obrazek użytkownika Renia

Dziękuję bardzo, tak zrobię.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 14 gości.