Jesteś tutajKonferencja „Miasto Dostępne“

Konferencja „Miasto Dostępne“


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.integracja.org
21 września 2016 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy ul. Rektorskiej 4, w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Miasto Dostępne”. Wzięli w niej udział naukowcy, architekci, deweloperzy oraz osoby z niepełnosprawnością, zainteresowane architekturą i budowaniem miast dostępnych dla wszystkich.
 
W Polsce mieszka prawie 5 milionów osób z niepełnosprawnością. Bariery architektoniczne bardzo często mocno utrudniają poruszanie się w przestrzeni publicznej. Niekiedy są nie do pokonania bez pomocy drugiej osoby.
- „Niedostępność architektoniczna jest powszechna. Wąskie przejścia, wysokie krawężniki, zbyt mała liczba podjazdów – to najczęściej spotykane bariery architektoniczne, utrudniające życie osobom poruszającym się wózkach. Ale nie tylko im, bo problem dotyczy również osób starszych, chodzących o kulach, słabowidzących, niewidomych, czy też rodziców z małymi dziećmi w wózkach” - mówi Piotr Pawłowski – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
- „Postulat budowy miast zrównoważonych i dostępnych dla wszystkich jest dziś jednym z ważniejszych wyzwań współczesnej urbanistyki. Nie jest to jednak hasło, które można łatwo i szybko wcielić w życie – tłumaczy prof. Piotr Lorens - prezes Towarzystawa Urbanistów Polskich. Jak dodaje - potrzebne są zmiany w rozmaitych przepisach prawnych, ale  - przede wszystkim - zmiany w sposobie myślenia i działania wszystkich tych, którzy mają związek z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej. Już na etapie kształtowania polityki miejskiej, strategii rozwoju i tworzenia rozmaitych programów operacyjnych w samorządach, konieczne jest przewidywanie potrzeb rożnych użytkowników przestrzeni i określanie spójnych sposobów ich zaspokojenia.Także przy sporządzaniu planów miejscowych i projektów urbanistycznych w miastach i gminach potrzebne jest myślenie o takim zaplanowaniu przestrzeni publicznych, by wszyscy mogli z nich korzystać. W każdej skali - kończąc na budynkach i elementach wyposażenia wnętrz, jest to wyzwanie o innym charakterze lecz służące jednemu celowi - udostępnianiu miast wszystkim użytkownikom. Niezwykle ważne jest przekazywanie tej wiedzy urbanistom, planistom, samorządowcom, urzędnikom oraz zwiększanie świadomości i wrażliwości wszystkich projektantów.
 
Jak podkreśla Piotr Pawłowski – „błędy inwestorów pojawiają się już na etapie planowania, wyni¬kają z jednej strony z braku wiedzy, ale też z wciąż niedostatecznych re¬gulacji prawnych. Nadal odnotowujemy brak zrozumienia dla idei „projek¬towania dla wszystkich”, zakładającej też dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo często już na etapie projektowania architekci i inwestorzy traktują dostępność architektoniczną jako zbędną fanaberię, która tylko podnosi koszty realizacji projektu”.
- „Od ponad dwudziestu lat na niektórych polskich uczelniach wyższych przekazuje się studentom wiedzę o projektowaniu uniwersalnym, inaczej mówiąc - projektowaniu dla wszystkich, czy też - projektowaniu, które nie wyklucza nikogo z możliwości użytkowania przestrzeni i budynków - mówi  dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Architektury PW. I wyjaśnia – „Ciągle jednak jest to wiedza dla nielicznych - tych studentów, którzy wybierają określone specjalistyczne zajęcia i tylko na kierunkach architektura i urbanistyka. Inne bardzo popularne kierunki - np. gospodarka przestrzenna- nie przewidują w swoich programach tego typu zajęć. Tymczasem jest ważnym wyzwaniem cywilizacyjnym takie kształtowanie miast, by były one nie tylko konkurencyjne, dobrze i pięknie zagospodarowane ale i wygodne - wygodne i przyjazne dla wszystkich użytkowników. Wśród nich są osoby z niepełnosprawnościami, a do ich potrzeb należy odnieść się nie tylko z odpowiednią wrażliwością i zrozumieniem, ale i dużą wiedzą oraz odpowiednimi umiejętnościami. To wszystko powinny przekazywać uczelnie, a jak to zrobić, by przekaz ten był najlepszy i najszerszy, ma pokazać dyskusja i wymiana poglądów, przewidziana podczas konferencji”.
 
Celem całodziennej konferencji „Miasto Dostępne” jest promocja działań na rzecz poprawy dostępności miast – przestrzeni publicznych i budynków, oraz wymiana dobrych praktyk realizacyjnych w zakresie budowy przestrzeni przyjaznych dla wszystkich. Konferencja ma także zainicjować działania na rzecz wypracowania nowych metod nauczania, dających wiedzę  i kompetencje przyszłym projektantom miast dostępnych, czyli architektom, urbanistom oraz planistom.
 
Publikacja dla uczestników konferencji – „Projektowanie bez barier – wytyczne” jest dostępna do pobrania pod adresem www.niepelnosprawni.pl/projektowanie
 
Konferencję zorganizowały: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich, we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki.
 
Patronat honorowy nad konferencją objął Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 21 gości.