Jesteś tutajKoniec z sądowymi podziałami budynków mieszkalnych jednorodzinnych na więcej niż 2 lokale

Koniec z sądowymi podziałami budynków mieszkalnych jednorodzinnych na więcej niż 2 lokale


4.75
Average: 4.8 (4 votes)
Your rating: None
Źródło: 
Redakcja UI

Prezydent podpisał 9 sierpnia 2017r. Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która to zmienia między innymi Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892). Kluczowa zmiana dotyczy dodania w art. 2 ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.".

Zmiana ta ma na celu ukrócenie praktyki polegającej na zmianie budynków jednorodzinnych w wielorodzinne poprzez sądowe zniesienie współwłasności w budynku mieszkalnym jednorodzinnym niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z pominięciem procedur administracyjnych. Dzięki takiemu zniesieniu współwłasności można było podzielić budynek mieszkalny jednorodzinny na więcej niż 2 lokale mieszkalne, co sprawiało, że taki budynek stawał się de facto budynkiem wielorodzinnym, pomimo, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczał lokalizacji tego typu budynków.  Nawigacja

Aktywni użytkownicy

Aktualnie jest 0 użytkowników i 27 gości online