Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Menele i inne hybrydy

Menele i inne hybrydy


Obrazek użytkownika bielak78

By bielak78 - Posted on 27 Kwiecień 2014

Chciałbym przedstawić szanownemu gronu następujący problem.

MNL - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej na działkach leśnych
MNL - teren zabudowy mieszkalnej na działkach zadrzewionych o charakterze leśnym.
ML - teren zabudowy letniskowej
MP - zabudowa pensjonatowa
MD - teren zabudowy mieszkalnej kilkurodzinnej
MK - teren zabudowy mieszkalnej kilkurodzinnej
MNU - teren zabudowy jednorodzinnej z usługami

Które z tych oznaczeń jest w myśl obowiązujących przepisów dopuszczalne a które nieprawidłowe i co zrobić żeby wojewoda uchylił plany miejscowe z takimi zapisami?

Uwaga - Wojewoda dopuszcza stosowanie oznaczeń uzupełniających co stanowi problem w uznaniu planów za wadliwe.

Obrazek użytkownika Jastrząb2702

MNL - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej na działkach leśnych
MNL - teren zabudowy mieszkalnej na działkach zadrzewionych o charakterze leśnym.
dla mnie te dwa są nie dopuszczalne bez zmiany przeznaczenia
Zgodnie z ustawą o lasach:
"Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków;
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne."

MP - zabudowa pensjonatowa - z taką się nie spotkałam, ale przecież to usługi po co nowe oznaczenie lepiej w uchwale zapisać

MD - teren zabudowy mieszkalnej kilkurodzinnej
MK - teren zabudowy mieszkalnej kilkurodzinnej

kilkurodzinnej - dziwna hybryda. kilkurodzinnej czyli ile? dla mnie wielorodzinna i tyle
budynku mieszkalnym - należy przez to rozumieć:
a) budynek mieszkalny wielorodzinny,
b) budynek mieszkalny jednorodzinny,

MNU - teren zabudowy jednorodzinnej z usługami - można dopuścić w uchwale usługi niekoniecznie dopisywać symbol.

Moje wypowiedzi nie zawierają lakowania produktu ani treści promocyjnych. Uśmiechu każdemu, każdego dnia!

Obrazek użytkownika bielak78

Zasada prosta.

MN/U a nie MNU. MN/ZL anie MNZL.

Kto więc powie mi jak zareagować na następujące plany

http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=255552

To obowiązuje - dziwne naruszenie stosowania kolorów i oznaczeń.

A to projekt - autor - Anna Zabłocka Szymańska - Inwestprojekt Otwock.

http://bip.celestynow.pl/public/get_file_contents.php?id=218197

prawobudowlane.bloog.pl

Obrazek użytkownika Jastrząb2702

Też się zgadzam MN/U MNU bo to jak muuuuuuuuu.

Nie umiem wytłumaczyć tych planów - u Nas na 100% zostały by uchylone...

Moje wypowiedzi nie zawierają lakowania produktu ani treści promocyjnych. Uśmiechu każdemu, każdego dnia!

Obrazek użytkownika Kotlet

Matko jedyna...
Katastrofalne te plany z menelami, tzn. terenami MNL.
Myślę, że projektanci są z siebie ultra dumni, że pokonali system i przeznaczyli tereny leśne pod zabudowę bez uzyskania zgody Marszałka/Ministra.
Z moich doświadczeń z wojewodami sytuacja nie do pomyślenia, a o kłopotach na poziomie starosty przy realizacji konkretnej inwestycji nie wspomnę.
Generalnie, jak już koleżanka pisała, teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej na działkach leśnych są w oczywisty i niebudzący wątpliwości sposób sprzeczne z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych tj. z art. 7 ust. 2 tejże ustawy.
Tereny zabudowy mieszkalnej kilkurodzinnej według mnie też są wadliwe i naruszają rozporządzenie ws zakresu projektu planu miejscowego oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie - jak też koleżanka podała zabudowę mieszkaniową dzielimy na jedno i wielorodzinną.
Teren zabudowy letniskowej, zabudowa pensjonatowa oraz teren zabudowy jednorodzinnej z usługami są oczywiście dziwne, ale raczej do wybronienia - nie naruszają żadnego przepisu (przynajmniej wg mojej wiedzy).
Chyba jedyna opcja to zaskarżenie tych planów do WSA przez którego z właścicieli lub użytków wieczystych działki w obszarze tych planów lub przez wojewodę/prokuratora.

Szklanka przegotowanej wody oraz kromka czerstwego chleba to posiłek krzepiący oraz elegancki.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 17 gości.