Jesteś tutajNADZÓR WOJEWODÓW - PROŚBA O NADSYŁANIE OPINII

NADZÓR WOJEWODÓW - PROŚBA O NADSYŁANIE OPINII


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
http://www.zoiu.pl/

 

www.zoiu.pl/

 

NADZÓR WOJEWODÓW - PROŚBA O NADSYŁANIE OPINII

.

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy
Sposób sprawowania nadzoru przez służby wojewodów nad gminnymi dokumentami planistycznymi niekiedy budzi zastrzeżenia zarówno zainteresowanych gmin, jak i urbanistów. Wierząc, że wymiana informacji w tym zakresie może zarówno sprzyjać podniesieniu jakości opracowań planistycznych, jak i oszczędzić szeregu problemów wiążących się z rozstrzygnięciami nadzorczymi, zwracam się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie do 25 lutego b.r. na adres biuro@zoiu.pl:
  • informacji o niesłusznych Waszym zdaniem nadzorczych rozstrzygnięciach w sprawach gminnych dokumentów planistycznych, wraz ze wskazaniem Urzędu, którego dotyczą Wasze zastrzeżenia i krótkim ich uzasadnieniu,
  • opinii o sposobie wykonywania nadzoru i podejmowanych innych działaniach służących poprawie jakości gminnych dokumentów planistycznych przez służby poszczególnych województw, wraz z ewentualnymi Waszymi postulatami.
Powyższe informacje posłużą do przeprowadzenia rozmów z odpowiednimi przedstawicielami urzędów wojewódzkich.
Z poważaniem
Marek Wiland
Przewodniczący
Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów
z siedzibą we Wrocławiu


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 14 gości.