Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Obszar oddziaływania a załącznik graficzny do wniosku o wz

Obszar oddziaływania a załącznik graficzny do wniosku o wz


Obrazek użytkownika bM

By bM - Posted on 24 Luty 2014

Witam
Mam takie pytanie. Może ktoś mi pomoże. Mam wydać wz na budowę hotelu w dzielnicy mieszkaniowo-usługowej. Po otrzymaniu akt sprawy stwierdzam, iż załącznik graficzny (wyrys z mapy zasadniczej), który dostarczył Inwestor nie przedstawia w pełni obszaru oddziaływania, który należy poddać analizie. Za pośrednictwem UM chciałem wezwać Inwestora do dostarczenia aktualnej mapy zasadniczej przedstawiającej cały obszar, jednak urzad twierdzi, iż nie ma podstaw prawnych do żądania od Inwestora takiego załącznika.
Art. 52.
"określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000" - moim zdaniem tutaj jest wyraźnie napisana podstawa prawna.
Pani Inspektor proponuje mi, że poskleja mi taką mapę sama - a ja nie chcę bowiem nigdzie nie pisze, że urzędnik ma sklejać mapki dla Inwestora:). UM ma dostęp często do nieaktualnych map, bowiem te znajdują się w Starostwie Powiatowym czyli innej jednsotce terenowej. W książce Becka o planowaniu przestrzennym wyczytałem, że ja mam rację i powinienem wezwać za pośrednictwem organu do dostarczenia nowej mapy. Kierwonik wydziału twierdzi, że nie ma podstaw prawnych. I bądź tu mądrym. Może ktoś coś podpowiedzieć.

Obrazek użytkownika Dzidek

Na Twoim miejscu zwróciłbym wniosek inwestora urzędowi na piśmie z odpowiednim uzasadnieniem z przywołaniem wyroków sądowych oraz ze stwierdzeniem, że wydanie decyzji na dołączonej do wniosku mapie (rozumiem mniejszej niż 3 krotność frontu działki) byłoby naruszeniem prawa (rozporządzenia ....).
Pozdrawiam
Grzegorz

Obrazek użytkownika jackie1403

i ma rację sam to napisałeś, inwestor ma ci dostarczyc, tylko mapy pod inwestycję, a nie z obszarem dla analizy, to jest twoj problem. bardzo czesto um zadaja takich map co jest niezgodne z prawem i orzecznictwem sko... ty masz zasoby mapowe, a nie inwestor

Obrazek użytkownika Dzidek

Art. 52. ust. 2. pkt 1:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać oreślenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

Tak więc zgodnie z interpretacjami sądowo-administracyjnymi to inwestor dostarcza mapę z tzw. 3-krotnością frontu działki.
Grzegorz
P.S. Wójt, burmistrz, prezydent nie ma map u siebie w zasobie. To domena starosty.

Obrazek użytkownika jackie1403

absolutnie się nie zgadzam, to ze 3-krotność bierze się do analizy, to nie jest oddziaływanie inwestycji, zgodnie z orzecznictwem sko w katowicach, ma byc tylko i wylacznie mapa z dzialkami, na ktorych lezy inwestycja, a nie dla potrzeb analizy, a jesli mapa jest za mala trzeba wystapic do starostwa a nie do inwestora.

Obrazek użytkownika s_b

Dodam dwa grosze do dyskusji. W mieście, na terenach zabudowanych na pewno nie jest problemem uzupełnienie wniosku przez inwestora o dodatkowe mapy. Problem pojawia się na terenach niezabudowanych, na terenach wiejskich, gdzie czasem map nie ma, a jak są to często bardzo nieaktualne. Co prawda można zawsze uzyskać mapę katastralną ale ona nic nie wnosi, tak naprawdę do analizy. Na pewno nie ma podstawy zmusić inwestora do dostarczenia aktualnej mapy zasadniczej przedstawiającej taki obszar aby dało się pokazać na niej cały obszar analizowany. Musiałby inwestor zatrudnić geodetę. Myślę, że w ostateczności w uzasadnionych przypadkach można dokonać analizy bez mapy przedstawiającej cały obszar analizowany. Oczywiście analiza w treści swojej musi zawierać informację, że analizowany jest pełny wymagany obszar.

Obrazek użytkownika bM

Dzwoniłem wczoraj do SKO w Katowicach, jako że to moja wyrocznia przy odwołaniu inwestora, do którego tak czy siak dojdzie:). Powiedzieli mi, że nie mogę żądać mapy z 3. krotnością frontu od Inwestora, ma kleić urząd, który co najlepsze - może przygotować sobie sam analizę, a ja mogę zrobić tylko decyzję. W moim przypadku obiekt usługowy nie ma tzw. oddziaływania na nic więcej niż działki bezpośrednio sąsiadujące z nim więc nie mogę żądać tak dużej mapy. Paranoja, w moim odczuciu bowiem nie za bardzo rozumiem, po co w takim razie jako obowiązkowy załącznik we wniosku gminy dla której wykonuję projekty decyzji, zawiera zdanie cytuję: "Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1: 500 lub 1: 1000, na której należy zaznaczyć granice terenu objętego wnioskiem z zaznaczeniem numerów i granic działek oraz granicę terenu objętego analizą zabudowy na działkach sąsiednich (teren obejmujący trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, jednak nie mniej niż 50 m )". Organ sam żąda, a nie egzekwuje...Batalia i tak w moim wypadku toczy się o coś innego, a mianowicie inwestor kwestionuje mi obszar analizy tzn. żąda jego powiększenia twierdząc, że wyznaczyłem zły front działki, bo myśli, że jak zwiększy sobie obszar, to ja mu dam lepsze parametry, o które wnioskuje (choć zwiększenie obszaru nic nie da w jego przypadku). Czyli wszyscy niby chcą strzelić gola, ale jakoś każdy do innej bramki:).

Obrazek użytkownika adam

Obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać nie jest tożsamy z obszarem przyjętym do analizy. W przeciwnym razie wszyscy właściciele działek z obszaru analizy musieliby być stronami w postępowaniu o WZ, bo inwestycja na nich oddziałuje.
Inwestor ma obowiązek dołączyć mapę z obszarem oddziaływania, ale to na urzędzie ciąży obowiązek zrobienia analizy na mapie z PRZYNAJMNIEJ 3-krotnym frontem.
Praktyka często jest inna.

Obrazek użytkownika przem

Jak słusznie zauważono powyżej w ustawie określono, że wniosek ma zawierać:
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
W ten sposób określony został zakres kopii mapy jaką należy dołączyć do wniosku.

Na kopii jakiej mapy?
Na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000.
W ten sposób ustawodawca określił rodzaj mapy.

Organ sporządzając analizę o której mowa w rozporządzeniu ma ją wykonać na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 ale to organ jest władny określić obszar analizy. Trzy fronty to minimum, a może 5 albo 6?

Wydaje się więc że to organ wydający decyzję o warunkach zabudowy powinien uzyskać kopię mapy obejmującą obszar analizy i w tym celu powinien zwrócić się do starosty o bezpłatne udostępnienie danych.
Wzór wniosku zawiera załącznik do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692).

Problematykę związaną z udostępnianiem mapy regulują przepisy:
prawo geodezyjne i kartograficzne,
ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej,
ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Od dnia 01 stycznia 2014r. mapa zasadnicza powinna być prowadzona w postaci cyfrowej (w postaci zbiorów danych umożliwiających wykonanie opracowania kartograficznego w skali 1:500 i 1:1000);
Starosta jest w posiadaniu zbioru danych umożliwiającego tworzenie mapy ewidencyjnej (katastralnej) w skali 1:500 i 1:1000;
Wyżej wymienione zbiory danych (mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna) podlegają bezpłatnemu udostępnieniu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi na potrzeby wykonywania zadań publicznych.
Jednym z zadań publicznych wójta burmistrza, prezydenta jest wydawanie decyzji administracyjnych w tym decyzji o warunkach zabudowy.
Wzór wniosku zawiera załącznik do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692).

Obrazek użytkownika przem

Interpelacja nr 20400
w sprawie
możliwości nieodpłatnego przekazania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu map zasadniczych i ewidencyjnych z zasobu Starostwa Powiatowego w Olkuszu

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/INTop/20400?OpenDocument

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 20400

w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu map zasadniczych i ewidencyjnych z zasobu Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 7 lutego 2011 r. (znak: SPS-023-20400/11), przekazującego interpelację posłów na Sejm RP pana Andrzeja Ryszki i pana Tadeusza Arkita z dnia 1 lutego 2011 r., w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji map zasadniczych i ewidencyjnych z zasobu starostwa powiatowego, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Podstawę do nieodpłatnego udostępniania danych z rejestru publicznego stanowi art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), w myśl którego podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującemu zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ww. ustawy rejestrem publicznym jest rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.

Przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) określiły mapy zasadniczą i ewidencyjną jako standardowe opracowania kartograficzne tworzone na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b tejże ustawy. W odniesieniu do mapy zasadniczej należy zauważyć, iż zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 40 ust. 8 oraz art. 47b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tworzenie i prowadzenie mapy zasadniczej należy wykonywać na podstawie dotychczasowych standardów technicznych wykazanych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

W świetle powyższego, mając na uwadze, iż aktualnie prowadzona numeryczna mapa zasadnicza spełnia przesłanki do uznania ją za część rejestru publicznego w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, można rozważyć ewentualność nieodpłatnego jej udostępniania na podstawie przepisu art. 15 tej ustawy. Odnosząc się do udostępniania mapy ewidencyjnej, zwrócić uwagę należy, że zgodnie z art. 24 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mapa ta jest formą wizualizacji danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków wchodzącej w skład operatu ewidencyjnego. Sposób prowadzenia ewidencji gruntów i budynków określa rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Analizując wskazane przepisy, należy uznać ewidencję gruntów i budynków za rejestr publiczny. Potwierdzenie powyższego stanowią przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. Nr 214, poz. 1781), gdzie w załączniku ˝Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej˝ wśród wymienionych rejestrów publicznych jest ewidencja gruntów i budynków. W związku z tym należy wskazać, że dane z tego rejestru podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu na podstawie art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, iż przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne bezpośrednio wskazują, jakie podmioty (vide: art. 2 ustawy) oraz przy spełnieniu jakich warunków mogą występować o nieodpłatne udostępnienie danych z rejestru publicznego. Istotne przy tym jest, aby dane były wykorzystane do realizacji określonego celu publicznego wskazanego przez podmiot wnioskujący.

Mając na uwadze przedstawione informacje, jeśli wskazane w wystąpieniu przedsiębiorstwo spełnia warunki, o których mowa w ww. przepisach prawa, i realizuje zadania publiczne, może wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych z rejestru publicznego na podstawie art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ponadto należy podkreślić, iż każdy wniosek o nieodpłatne udostępnienie danych podlega ocenie organu, do którego jest skierowany.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej należy do kompetencji starosty (art. 7d pkt 1 i pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami zezwalającymi staroście na prowadzenie mapy zasadniczej do 2013 r.), do którego podmiot ubiegający się o udostępnienie danych może zwrócić się z wnioskiem. Wzór wniosku został określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692).

Z wyrazami szacunku

Sekretarz stanu

Tomasz Siemoniak

Warszawa, dnia 25 lutego 2011 r.

Wydaje się, że skoro na potrzeby wykonywania zadań publicznych mapy z zasobu Starostwa może bezpłatnie uzyskać spółka komunalna to tym bardziej bezpłatnie uzyska je organ wydający decyzje administracyjne.

W tej sytuacji organ nie ma podstaw do żądania od wnioskodawcy kopii mapy obejmującej cały obszar analizy wykonywanej przez ten organ.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 17 gości.