Jesteś tutajForums / Pomoc dla inwestora / Planowana droga zbiorcza

Planowana droga zbiorcza


Obrazek użytkownika ArekZ

By ArekZ - Posted on 22 maj 2017

Pytanie do znawców tematu
Planuję podzielić działkę, odmówiono mi dwukrotnie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na; planowaną drogę zbiorczą (dążenie do ograniczenia ilości zjazdów) i za drugim razem wskazano na konieczność pozostawienia wolnej przestrzeni 5m pomiędzy obecną drogą a planowanymi działkami (15m zaplanowali w mpzp + moje 5m).
Graniczę z obszarem innej gminy, gdzie jest mpzp i do którego należy droga (orientacyjna ilustracja w załączeniu). https://drive.google.com/file/d/0B-YBMbMU4_tFNDZQX1dOeDY2VXM/view?usp=sh...

Czy założenia mpzp sąsiedniej gminy są dla mnie w ten sposób wiążące, że muszę „odsunąć” się z granicą własnej nieruchomości?
Czy podczas uzgadniania planu miejscowego, urbanista powinien uzgadniać powyższe z gminą sąsiadującą?
W obszarze gdzie znajduje się moja działka, brak jest planu miejscowego.
AZ

Obrazek użytkownika lodzman

Jeżeli drugi raz wystąpił Pan w tożsamej sprawie to organ nie miał wyjścia i musiał odmówić. Złożył Pan jakieś odwołanie?
Wracając do meritum- moim zdaniem organ nie może w decyzji o warunkach zabudowy wyznaczyć linii regulacyjnej proj. drogi zbiorczej. Chyba że droga ta należy do zadań rządowych lub samorządowych (uzgodnienie z Marszałkiem, Starostą). W miejscowym planie zagosp. przestrzennego gminy sąsiedniej ustalone są granice tego planu. Jeżeli Pana działka lub jej część nie leży w jego granicach uważałbym , że poszerzenie tej drogi mnie nie dotyczy.
Wracając do zjazdów - może zrobić jeden zjazd do 3 nieruchomości i po podziale jeszcze raz wystąpić o zjazdy dla każdej działki oddzielnie.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Władztwo planistyczne gminy sąsiedniej obowiązuje tylko w granicach tej gminy – w tym przypadku jest to granica istniejącego pasa drogowego, do którego przylega teren objęty projektem podziału.
Generalnie projekt podziału Pańskiej działki powinien być rozpatrywany niezależnie od planu miejscowego gminy sąsiedniej. Kompleksowa interpretacja stanu prawnego opisanego przez Pana przypadku nie jest możliwa bez znajomości ustaleń mpzp (tekstowych i rysunkowych) dla drogi „granicznej” (proszę podać „namiary” na ten plan miejscowy tj. numer uchwały, nazwa gminy, nr dziennika urzędowego województwa) – na tym etapie nie można wykluczyć, że plan ten został uchwalony z naruszeniem właściwości miejscowej rady gminy lub z naruszeniem przepisów o drogach publicznych.

Obrazek użytkownika ArekZ
lodzman napisał/a:

Jeżeli drugi raz wystąpił Pan w tożsamej sprawie to organ nie miał wyjścia i musiał odmówić. Złożył Pan jakieś odwołanie?

Nie, nie składałem odwołania. Gdy urząd wskazał potrzebę ograniczenia zjazdów w wyniku planowanej drogi klasy Z, zmieniłem koncepcję i wyrysowałem drogę wew. z drugiej strony działek ze zjazdem do ulicy poprzecznej (od południowej strony). Skorygowałem wniosek do mojej gminy, ta przesłała do uzgodnienia i... znowu odmowa i wskazanie wolnej przestrzeni dla przyszłej drogi. Zaskakujące, że nie wskazali obu tych kwestii w pierwszym postanowieniu odmownym....

lodzman napisał/a:

Wracając do zjazdów - może zrobić jeden zjazd do 3 nieruchomości i po podziale jeszcze raz wystąpić o zjazdy dla każdej działki oddzielnie.

Zastanawiam się, skoro w Rozporządzeniu jest tylko wzmianka o dążeniu ograniczenia zjazdów, szczególnie dla nowo powstających posesji, to jakimi kryteriami kierują się urzędy.

Tak mi się wydawało, że plan miejscowy nie powinien aż tak ingerować w sąsiedni obszar.
Muszę spotkać się w mojej gminie i dowiedzieć się czy były jakieś ustalenia pomiędzy urzędami
Dziękuję serdecznie za odzew
Arkadiusz Zygnerski

AZ

Obrazek użytkownika ArekZ

Dziękuję za odzew,

"Batalionów Chłopskich II" Dz. u woj. maz. nr 30, poz. 432 z dnia 11 lutego 2010

Uchwała Rady miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r.

AZ

AZ

Obrazek użytkownika lodzman

Urzędy kierują się następującą regułą: jedna działka -jeden zjazd; trzy działki -trzy zjazdy. W przypadku budowy drogi zarządca na swój koszt buduje też zjazdy. Stąd prosta kalkulacja. Nie będą budować 3 zjazdów do jednej działki.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista
ArekZ napisał/a:

Dziękuję za odzew,

"Batalionów Chłopskich II" Dz. u woj. maz. nr 30, poz. 432 z dnia 11 lutego 2010

Uchwała Rady miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r.

AZ

Dla terenu przyległego do Pańskiej działki (nr 149) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Batalionów Chłopskich II” zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Ciechanowa nr 54/V/98 z dnia 18 czerwca 1998r. (z późniejszymi zmianami). Niestety nie mam dostępu do treści tego planu – plan powstał w okresie kiedy uchwały nie były publikowane w wersji elektronicznej. Oryginał powinien być dostępny w UM w Ciechanowie. Informacja, która jest istotna w Pańskim przypadku to ustalenia planistyczne dla ul. Błękitnej opisanej w tym planie jako droga zbiorcza KDZ.
Nie jest wykluczone, że na etapie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego miało miejsce porozumienie między gminami o współudziale w rozwiązaniu docelowej lokalizacji ul. Błękitnej – o istnieniu takiego porozumienia świadczyć może wydzielona geodezyjnie działka nr 145/4, której granice „odtwarzają ” docelowe parametry (szerokość) ul. Błękitnej. Próba wymuszenia na właścicielu działki nr 148 wydzielenia dodatkowego pasa pod poszerzenie ul. Błękitnej po stronie, gdzie plan miejscowy nie obowiązuje jest w tym kontekście całkowicie zrozumiała – pozostaje jedynie do ustalenia czy jest to próba zgodna z prawem? Odpowiedź tkwi w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Batalionów Chłopskich II” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Ciechanowa nr 54/V/98 z dnia 18 czerwca 1998r.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista
kontr-urbanista napisał/a:
ArekZ napisał/a:

Dziękuję za odzew,

"Batalionów Chłopskich II" Dz. u woj. maz. nr 30, poz. 432 z dnia 11 lutego 2010

Uchwała Rady miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r.

AZ

Próba wymuszenia na właścicielu działki nr 148 wydzielenia dodatkowego pasa pod poszerzenie ul. Błękitnej po stronie, gdzie plan miejscowy nie obowiązuje jest w tym kontekście całkowicie zrozumiała – pozostaje jedynie do ustalenia czy jest to próba zgodna z prawem?

Brak "ciągu dalszego" nie oznacza rozwiązania zagadki "ul. Błękitnej" - w swoim ostatnim poście jedynie zasugerowałem, że należy sprawdzić ustalenia planu dla tej ulicy - najprawdopodobniej przyjęto szerokość normatywną "z poprawką" na terenie gminy sąsiedniej, co byłoby prawnie niedopuszczalne (naruszenie właściwości miejscowej przez radę miasta uchwalającą ten plan). Mówiąc krótko - jeśli uchwalono j.w. to oznacza, że de facto uchwalono połowę szerokości ulicy i taki plan nie powinien pozostawać w obiegu prawnym.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 25 gości.