Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Pytanie o lokalizacji w granicy

Pytanie o lokalizacji w granicy


Obrazek użytkownika Jastrząb2702

By Jastrząb2702 - Posted on 27 Marzec 2014

Witam, po bardzo długiej przerwie.
Zostałam dziś zamotana, więc potrzebuję Waszej opinii.

Decyzja - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budowa budynku garażowego w granicy, na terenie objętym analizą są budynki w granicy, ale nie na działce sąsiedniej. Czy w decyzji można zapisać, że może się Inwestor budować w granicy w świetle par. 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

Obrazek użytkownika knuraj

Przecież jest napisane wprost:
Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Powyższy przepis nie posiada obwarowania, iż na sąsiedniej działce musi stać budynek w granicy działki, jak w przypadku § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

Obrazek użytkownika Jastrząb2702

dlaczego w tym przypadku nie stosuje się par 12 ust. 3?
W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza się:
1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m,
2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,
4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Nie rozumiem, skoro jest napisane dla zabudowy jednorodzinnej? Orzecznictwo sądów też jest dziwne w tej sprawie.

Moje wypowiedzi nie zawierają lakowania produktu ani treści promocyjnych. Uśmiechu każdemu, każdego dnia!

Obrazek użytkownika lodzman

Kwestie odległości wznoszonych obiektów budowlanych od granicy działki oraz innych budynków mogą być rozstrzygane dopiero na etapie pozwolenia na budowę. Orzekanie w tych sprawach na etapie postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest sprzeczne z istotą tego postępowania i narusza przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18.01.2012r. - II OSK 2065/10.
§ 12. ust.2 WT w przypadku WZ jest niezgodny z prawem.

Obrazek użytkownika Jastrząb2702

czytałam i znam te wyroki sądów - ale nie mogę się z nimi zgodzić...

jeśli Inwestor wnioskuje o budowę w granicy to w takim razie co mam wpisać w decyzji?

załóżmy taką sytuację, że Inwestor uparcie chce budować się w granicy, w decyzji nic nie napisze. Przed kupnem działki wystąpi o decyzję (ponosi pewne koszty) na etapie pozwolenia na budowę nie dostanie zgody. i gdzie przyjdzie? do gminy ...
w moim pojęciu decyzja faktycznie nie może precyzować, że "musi" budynek być zlokalizowany w granicy, ale dopuszczać taką możliwość biorąc pod uwagę - zgadzam się z wyrokami, które mówią, że decyzja jest deklaratoryjna, a jeśli tak to nie ma wprost napisane "w WZ nie określa się lokalizacji budynku w granicy", a rozporządzeniu par. 12 2. mówi "Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu." Czyli dot. ten problem WZ. a to że Sądy stwierdzają co innego - one nie tworzą prawa, bo nie mają takiej kompetencji.

i dalej nie wiem co zrobić...

Moje wypowiedzi nie zawierają lakowania produktu ani treści promocyjnych. Uśmiechu każdemu, każdego dnia!

Obrazek użytkownika bM

Ja wpisałem w uzasadnieniu decyzji ostatnio coś takiego: "Inwestor w treści wniosku wystąpił o usytuowanie budynku garażu w odległości 1.5 m od granicy działki o nr ewid. xxx. Ze stanu faktycznego i prawnego terenu wynika, iż na przedmiotowej nieruchomości znajduje się już budynek gospodarczy, który jest usytuowany w granicy działki nr xxx. Trudno zatem uzasadnić konieczność usytuowania kolejnego budynku tuż przy tej granicy, nie wykorzystując obecnego zagospodarowania działki, gdyż takie usytuowanie w rozumieniu organu będzie prowadzić do bezużytecznej straty powierzchni przedmiotowej działki, nie przynosząc żadnej korzyści, jeśli chodzi o zagospodarowanie dla działki sąsiedniej. Stąd organ nie przychylił się do stanowiska Inwestora w tej kwestii, zachowując przy tym zgodność z przepisami odrębnymi, a mianowicie § 12 oraz § 272 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.690 z późn. zm.)". Czasami jeśli wynika to z § 12 wpisuję, że dopuszcza się lokalizację budynku w granicy (bo czuję, że jest to jedyna rozsądna lokalizacja i wiem ile czasu zajmie ludziom uzyskanie odstepstwa od WT). Pamiętaj jednak o § 272, który narzuca odległości ppoż. od tego typu obiektów - polecam Korzeniwoskiego książkę o WT.

Obrazek użytkownika lodzman

Samo stwierdzenie "dopuszcza się lokalizację budynku w granicy działki" niczego nie załatwia i o niczym nie przesądza. Organ budowlany wydając pozwolenie na budowę nie może w takim przypadku stwierdzić spełnienia § 12 ust. 2 WT. Podobnie napisano w powołanym przeze mnie wyroku NSA. Zapis w WZ skutkowałby tylko wtedy gdyby brzmiał obligatoryjnie np. "budynek należy zlokalizować w granicy ...". Powołany wyrok NSA stwierdza wprost, że w decyzji WZ nie można dokonywać takich rozstrzygnięć. Nie rozumiem zatem nad czym się zastanawiać. Sprawa budowy w granicy jest bardzo konfliktogenna. Jeżeli zatem nie muszę o tym rozstrzygać w decyzji WZ to tego nie robię i mam z tym spokój. Jeżeli mimo wszystko bardzo chcecie ulokować jakiś budynek w granicy proponuję wpisać w.w. o niczym nie decydujący zapis "dopuszcza się (...)" i ewentualnie dać większą szerokość elewacji frontowej. Takie uwarunkowania zwiększą szansę uzyskania zgody na lokalizację w granicy u mininistra poprzez odstępstwo od przepisów technicznych Prawa Budowlanego.

Obrazek użytkownika bM

Oczywiście, że słowo "dopuszcza" niczego nie załatwia ale gdy zostaną spełnione wszystkie warunki dotyczące usytuowania wynikające z WT i organ wydający pozwolenie na budowę stwierdzi, że można zlokalizować budynek w granicy lub 1.5m od granicy to własnie słowo "dopuszcza" spowoduje, że organ nie będzie pisał do Ministerstwa o odstępstwo od WT (tylko po to aby faktycznie to odstęstwo dostać, a nie jak piszesz PB). Osobiście nie jestem zwolennikiem sytuowania budynków gospodarczych czy garażowych w granicy (co zresztą napisałem wyżej w uzasadnieniu aby Inwestor nie pisał mi kolejnego odwolania od projektu decyzji) ale czasem jest to jedyne logiczne miejsce do lokalizacji. Sam projektuję więc nie patrzę tylko od strony wydającej wz ale też czesto sięgającej po wz. Wyrok jest logiczny i z nim nie dyskutuję. Ale zapis w WT istnieje i ja z niego korzystam od czasu do czasu.

Obrazek użytkownika lodzman

Ja również projektuję. Najczęściej na swoim terenie. Dlatego uważam, że pokusa w tej materii jest zbyt duża i ryzykowna :-).

Obrazek użytkownika bM

Pokusa zawsze jest szczególnie jak pojawią się naciski znajomych. Cieszę się, że można z kimś wymienić poglądy kto zna dwie strony medalu. Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Jastrząb2702

ogólnie wyszło na to, że poglądy mamy podobne. Czasami marzę, że kiedyś prawo będzie jasne klarowne, choć ciut bardziej.
Dziękuję za pomoc

Moje wypowiedzi nie zawierają lakowania produktu ani treści promocyjnych. Uśmiechu każdemu, każdego dnia!

Obrazek użytkownika Dzidek

Dopuszczenie w WuZetce zwalnia od występowania o odstępstwo do ministra - vide komentarz do zmiany rozporządzenia. Ja dopuszczam jeśli jest to element "dobrego sąsiedztwa".
Więcej na g.dziwota@gazeta.plNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 17 gości.