Jesteś tutajSejm przyjął tzw. II transzę deregulacji

Sejm przyjął tzw. II transzę deregulacji


Ministerstwo Sprawiedliwości

Sejm przyjął 4 kwietnia 2014 r przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy: ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz nowelizację Kodeksu karnego. Przyjęta ustawa dereguluje 91 zawodów, nowelizuje 21 ustaw, liczy 267 stron uzasadnienia i Oceny Skutków Regulacji,  obejmuje grupy zawodowe liczące ponad 200 tysięcy osób i była konsultowana z blisko 400 podmiotami. W prace nad II transzą, poza Ministrem Sprawiedliwości, zaangażowani byli również Ministrowie Finansów, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
We współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektu wprowadzono rozwiązanie, które umożliwia uczelniom stworzenie (we współpracy z organem nadającym uprawnienia) studiów o profilu praktycznym, których ukończenie stanowić będzie podstawę do zwolnienia z części lub całości postępowania kwalifikacyjnego do wykonywania danego zawodu. Proponowana zmiana przyczyni się do lepszego dopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i podniesienia jakości nauczania. Mechanizm stanowi realizację Krajowych Ram Kwalifikacji, których celem  jest określenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabywanych przez absolwenta, zamiast wcześniej stosowanego wskazania liczby godzin dydaktycznych z poszczególnych treści programowych (zmiana nacisku z nakładu pracy na efekty kształcenia).

Projekt stanowi drugi etap prowadzonego przez rząd procesu deregulacji dostępu do zawodów i obejmuje m.in. takie profesje jak: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, biegłych rewidentów, architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych, rzeczoznawców samochodowych, nurków, dróżników obchodowych, zawody związane z obsługą metra, czy zawody związane z żeglugą morską i śródlądową. 

Wiecej informacji na stronie: ms.gov.pl/pl/informacje/news,5936,sejm-przyjal-tzw-ii-transze-deregulacji-oraz.html

Your rating: None Average: 2.1 (9 votes)
i podpisane... dodany przez Michał_


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 23 gości.