Jesteś tutajForums / Pomoc dla inwestora / Usługi n działce MN

Usługi n działce MN


Obrazek użytkownika andrzej1157

By andrzej1157 - Posted on 02 Luty 2014

Witam. Chciałbym ustawić stacje gazu LPG na działce. Teren na którym znajduje się działka oznaczony jest jako 7MN. Przeznaczenie terenu
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2) dopuszczalne - jako towarzyszπce funkcji podstawowej dopuszcza się usługi nieuciążliwe. Na działce dopuszcza się realizacje usług o charakterze nieuciążliwym dla funkcji mieszkaniowej, jedynie w obiekcie mieszkalnym lub w obiekcie zespolonym z nim oraz nie związanym z wytwarzaniem ścieków technologicznych.
Myślę że stacji gazu LPG nie należy zaliczać do usług uciążliwych nie jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie wymaga sporządzenia raportu o uwarunkowaniach środowiskowych.
Czy na takiej działce mogę postawić tylko firmę tzn samą stację LPG z budynkiem jako biuro?

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

Panie Andrzeju, nie może Pan. Teren oznaczony w planie miejscowym MN, nie jest terenem na którym dopuszcza się usługi sensu stricto. Oznacza to, że zgodnie z wypisem z planu który Pan zaprezentował, funkcją bazową jest mieszkalnictwo jednorodzinne. Usługi w takiej sytuacji są dopuszczone tylko w zakresie jakim dopuszczają to przepisy odrębne (czyli określony % powierzchni mieszkalnej). Charakter tych usług musi być nieuciążliwy w obiekcie mieszkalnym (np. kancelaria notarialna, biuro podatkowe itp.). Wszystko

Pańskie zamierzenie inwestycyjne, to całkowicie odrębna działalność gospodarcza wymagająca odrębnej infrastruktury i zaopatrzenia. W takiej sytuacji teren musiałby dopuszczać także "osobne usługi" i być oznaczony jako "U", z dokładnym opisem tych usług.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika p.m.

Natomiast jeżeli chodzi o samo pojęcie usługi nieuciążliwej, zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych, za takie należy uznać działalności niewymieniowe w rozporządzeniu RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) - stacja LPG może być traktowana jako działalność nieuciążliwa (§3, ust. 1, pkt 35)

Obrazek użytkownika andrzej1157

Ale napisano że takie usługi mogą być prowadzone także w obiekcie zespolonym z budynkiem mieszkalnym. Tak jak Pan Łukasz napisał "Charakter tych usług musi być nieuciążliwy w obiekcie mieszkalnym" ale te usługi można prowadzić też w obiekcie zespolonym z obiektem mieszkalnym. Budynek mam, mały ale byłby budynkiem mieszkalnym a stacja gazu według przepisów to "Obiekt budowlany..." czyli obiekt zespolony z budynkiem mieszkalnym a zespolony (definicja słowa "zespolenie" to "połączenie" np. wspólnym fundamentem. Fundament byłby tylko pod zbiornikami i dystrybutorem a biuro wydzielone w budynku mieszkalnym wiec cała stacja lpg to 2 butle i dystrybutor. W mpzp nie ma konkretnych dokładnych informacji co do zespoleń obiektów oraz usług nieuciążliwych a stacja LPG z pewnością zalicza się do usług nieuciążliwych.

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

Panie Andrzeju, nie taka jest intencja zapisu planistycznego. Art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane jednoznacznie definiuje co to jest budynek mieszkalny jednorodzinny, dla którego u Pana w planie ustanowiono funkcję zasadniczą w postaci MN. Te "usługi towarzyszące", o których napisał autor planu, to inaczej te które wynikają z w/w ustawy w postaci 30% powierzchni budynku mieszkalnego. Autor doprecyzował je w planie pisząc:

"Na działce dopuszcza się realizację usług o charakterze nieuciążliwym dla funkcji mieszkaniowej, jedynie w obiekcie mieszkalnym lub w obiekcie zespolonym z nim (...)"

Kluczowe w tym zdaniu jest słowo "DLA" a nie np. "obok". Oznacza to, że uzupełniająca funkcja usługowa musi służyć podstawowej mieszkalnej i być komplementarna, a nie całkiem "obok" funkcji zasadniczej. Dodatkowo musi być nieuciążliwa. Innymi słowy - stacja LPG nie jest kluczowym elementem funkcji mieszkalnej, jakim mogłaby być prowadzona w jednym pokoju działalność biura rachunkowego czy małej pracowni projektowej przez właściciela domu lub jego syna/córkę. Tak to należy rozumieć. Nie ma tu mowy o stacjach LPG, pubach, sklepie spożywczym etc.

Oczywiście instalacja stacji LPG jest obiektem budowlanym, ale rodzaj usługi nie spełnia także wprost definicji legalnej z ustawy (art. 3 pkt 2a).

Taka była intencja planu miejscowego i ustawodawcy. Pana zamierzenie wymaga dokładnego opisu dodatkowego przeznaczenia terenu w ramach funkcji "U" (musiałoby pisać np. U,MN lub ewentualnie MN,U). Reasumując - nadrzędną intencją takiego planu było po prostu stworzenie spójnego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nic więcej.

Na pocieszenie powiem, że osobną kwestią ("stety" dla Pana jako inwestora, ale niestety dla poprawności kształtowania przestrzeni) jest interpretacja przepisów prawa miejscowego (mpzp) przez właściwe starostwo powiatowe. Jednakże jakakolwiek inna interpretacja, będzie nie do końca właściwa ;) Warto rozpoznać stanowisko administracji powiatowej w tej kwestii.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika andrzej1157

Dziękuję za pomoc. Chyba pozostaje mi tylko zmiana mpzp. Jak długo trzeba czekać na decyzję od złożenia wniosku w sprawie zmiany mpzp jeżeli plan udałoby się zmienić? czytałem że nieraz trwało to rok a innym razem 1,5 roku. Do kogo zwrócić się w sprawie zmiany mpzp i przybliżonego terminu ogłoszenia decyzji?Plan zagospodarowania dotyczył 3 działek a chciałbym zmienić jedną działkę pod usługi m. in. stację LPG.

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak
andrzej1157 napisał/a:

Dziękuję za pomoc. Chyba pozostaje mi tylko zmiana mpzp. Jak długo trzeba czekać na decyzję od złożenia wniosku w sprawie zmiany mpzp jeżeli plan udałoby się zmienić? czytałem że nieraz trwało to rok a innym razem 1,5 roku. Do kogo zwrócić się w sprawie zmiany mpzp i przybliżonego terminu ogłoszenia decyzji?Plan zagospodarowania dotyczył 3 działek a chciałbym zmienić jedną działkę pod usługi m. in. stację LPG.

Należy złożyć wniosek do właściwego urzędu gminy z prośbą o zmianę planu oraz z uzasadnieniem tej zmiany. Wniosek może być przyjęty przez Wójta/ Burmistrza lub Prezydenta Miasta albo odrzucony. Zmiana potrwa min. 9 m-cy :)

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika andrzej1157

Chciałbym złożyć wniosek o zmianę MPZP. Na działce planuję otworzyć firmę (tzn przenieść istniejącą firmę na tą działkę) produkcja biomasy pellet drzewny, brykiet. Chciałbym mieć także możliwość postawienia domu ale to na przyszłość, głównie chodzi mi o prowadzenie firmy, działalność gospodarczą. O jakie przeznaczenie działki wnioskować? U/MN? Aktualne przeznaczenie to MN.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 12 gości.