Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / wymiana akapitu w planie

wymiana akapitu w planie


Obrazek użytkownika jarob

By jarob - Posted on 09 Grudzień 2013

Witam. Zapewne temat był już poruszany, ale nie mogę doszukać się wątku. Otóż zaistniała potrzeba wymiany jednego akapitu w planie miejscowym bez zmiany pozostałej treści i rysunku planu. Dodam, że plan jest z 2010 r. a zmiana dotyczy korekty kierunku rekultywacji z leśnego na rolny. Jak przeprowadzić taką zmianę i czy zgodnie z art. 27 upzp wymaga to ponowienia całej procedury, czy też można to w jakimś stopniu uprościć i opuścić którykolwiek z etapów?

Obrazek użytkownika duh

1. Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w zakresie zmiany poruszanego akapitu. Jeśli obszarowo dotyczy to tylko części terenów (w Twoim przypadku terenów podlegających rekultywacji), to załącznikiem do uchwały powinna być mapa (lub fragment obowiązującego planu), na której wyznaczono granicę obszaru objętego zmianą (a więc wszystkie tereny, do których odnoszą się zapisy ws. rekultywacji). Jeśli zapisy odnoszą się do całego obszaru objętego planem, to na załączniku do uchwały jak obszar objęty zmianą należy zaznaczyć cały obszar planu z 2010 r. trzeba także przygotować analizy zgodności ze studium i zasadności przystąpienia do zmiany planu.
2. Zmianę planu uchwala się w takim samym trybie jak plan, więc niestety musisz przebrnąć przez całą procedurę, od ogłoszenia o sporządzeniu, zawiadomienie instytucji, zebranie wniosków, prognozy, opiniowanie i uzgadnianie aż po wyłożenie do publicznego wglądu. Oszczędzić czasu możesz na uzgodnieniach z instytucjami, których nie dotyczy zakres wprowadzonych zmian - np jeśli nie masz tam terenów górniczych to nie musisz wysyłać do OUG itp.
3. Od strony technicznej, to taką zmianę realizujesz zgodnie z rozporządzeniem ws. Zasadami techniki prawodawczej, stosując zabieg: "W par.4 ust.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie ..." i wpisujesz brzmienie nowego ustępu - pamiętaj że musisz przytoczyć go w całości w nowym brzmieniu, więc nawet jak zmienisz tam "i" na "lub" to przytaczasz pełne brzmienie ustępu razem z niższymi jednostkami redakcyjnymi (litery, tiret).
4. Co do rysunku to musisz zorientować się jak to działa w twoim województwie - najlepiej poprzeglądać zmiany planów w Dzienniku Urzędowym - może wystarczy zapis , że rysunek nie uległ zmianie w stosunku do uchwały z 2010 r., a może trzeba będzie go w całości, jeszcze raz wydrukować (jeśli zapisy odn. rekultywacji obejmują tylko część obszaru to rysunek tego obszaru) - wg ustawy rysunek jest integralną częścią planu, a skoro zmianę przeprowadza się w takim samym trybie ... co Wojewoda to inna interpretacja.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika jarob

Dzięki za podpowiedź. Dzwoniłem także do nadzoru prawnego w moim województwie - dolnośląskie. Tutaj skłaniają się do tego by procedurę powielić jak dla nowego planu (ostatnio mają kota na punkcie prawidłowości przebiegu procedury i informowaniu stron). Więc nie pozostaje mi nic innego niż ruszać plan w całości, tyle tylko, że większa część roboty już będzie wykonana.

Obrazek użytkownika duh

Podobnie jest w śląskim - żeby zrobić zmianę planu trzeba zrobić pełną uchwałę dla zmienianego fragmentu z wszystkimi 12-stoma punktami z ustawy, co pomimo że stoi w sprzeczności z logiką i zdrowym rozsądkiem, niestety w świetle rozporządzenia ws. zasad techniki prawodawczej jest słuszne i jeynie dopuszczalne (trybu zmiany aktu normatywnego teoretycznie nie stosuje się do aktów prawa miejscowego - ale próbować trzeba i walczyć z patologiami, tym bardziej, że w większości województw w ogóle nie jest to problem, a i w śląskim czasem widzę w dzienniku takie właśnie krótkie zmiany).Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 12 gości.