Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Budowa Centrum Szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Masłowie, utworzenie Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej, rewaloryzacja zabytkowego parku w Kluczewsku, budowa boisk sportowych czy remonty świetlic wiejskich to tylko niektóre projekty z listy rankingowej „Odnowy i rozwoju wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie świętokrzyskim.…