Źródło:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Budowa Centrum Szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Masłowie, utworzenie Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej, rewaloryzacja zabytkowego parku w Kluczewsku, budowa boisk sportowych czy remonty świetlic wiejskich to tylko niektóre projekty z listy rankingowej „Odnowy i rozwoju wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie świętokrzyskim.
Na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa liście znalazło się 110 projektów zgłoszonych przez gminy i organizacje pozarządowe, które ubiegają się o prawie 44,4 miliona złotych dofinansowania na swoje przedsięwzięcia. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ( jednostka zajmująca się wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) ma do dyspozycji 41 mln 581 tysięcy złotych. – Taka kwota wystarczy na realizację 102 projektów. Brakuje nam 2,7 miliona złotych, by dofinansowanie mogły otrzymać wszystkie projekty, które przeszły ocenę formalną – wyjaśnia Krzysztof Domagała, dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. – Liczymy jednak na oszczędności po przetargach, które pozwolą nam na realizację wszystkich 110 wniosków.
Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 500 tysięcy złotych, nie może to być jednak więcej niż 75 procent kosztów całego przedsięwzięcia. W ramach finansowanego z funduszy unijnych działania „Odnowa i rozwój wsi” dotowane mogą być przedsięwzięcia związane m.in. z tworzeniem świetlic wiejskich, terenów rekreacyjnych i sportowych, zagospodarowaniem centrów wsi, modernizacją ośrodków kultury na ternach wiejskich.

Podziel się!