Na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich dostępne są materiały z konferencji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta. Nowe wyzwania w świetle  zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  2015 r.”  zorganizowanej przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie, na zlecenie  Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, w terminach  20 kwietnia 2016 r. oraz 30 maja 2016 r.

Zachęcamy do lektury: www.tup.org.pl/index.php

Podziel się!