Firma GISExpert przygotowała bardzo ciekawą prezentację dotyczącą wykorzystania narzędzi GIS oraz publicznie dostępnych danych do analizy wybranego obszaru w celu wytypowania terenów predysponowanych do lokalizacji inwestycji magazynowych lub produkcyjnych. Analiza uwzględnia szereg czynników, które należy wziąć pod uwagę przy lokalizowaniu tego typu zabudowy. Prezentacja bazuje m.in. na obowiązujących dokumentach planistycznych i jak można wnioskować, dedykowana jest przede wszystkim dla inwestorów poszukujących gruntów pod realizacje konkretnych inwestycji. Warto jednak zwrócić uwagę, że tego typu analizy powinny być wykorzystywane w pracy nad studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które to wskazują kierunki rozwoju poszczególnych obszarów danej gminy czy miasta. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.

Prezentacja dostępna pod adresem: gisexpert.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html

Podziel się!