Małgorzata Donderowicz, Patryk Kaczmarek AKNGP

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające przy Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej już od 2014 roku zajmuje się projektem naukowo-badawczym Poznańska Mapa Barier. Mapa powstała w wyniku inspiracji Warszawską Mapą Barier przy współpracy z Poznańskim Stowarzyszeniem „Inwestycje dla Poznania”.
W tym roku postanowiliśmy przedstawić publicznie wyniki naszych badań. W tym celu sporządziliśmy raport, który zawiera szczegółową charakterystykę poszczególnych etapów tworzenia projektu oraz  prezentację wyników inwentaryzacji. Zakres czasowy opracowania obejmuje okres od maja 2015 roku do grudnia 2016 roku. Naszym głównym celem  jest zwrócenie uwagi na dostępność przestrzeni publicznej, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, opiekunów z dziećmi oraz osób podróżujących.
Aktualnie przeprowadzamy inwentaryzację na kolejnych terenach miasta. Do końca roku planujemy również sporządzić aktualizację zinwentaryzowanych już obszarów. Jak wiadomo proces inwentaryzacji jest bardzo czasochłonny i długotrwały, dlatego już teraz pracujemy nad wprowadzeniem dodatkowych narzędzi ułatwiających prace – geoankiety i aplikacji na urządzenia mobilne. Dzięki temu  będziemy mieli możliwość usprawnienia naszych badań a każdy użytkownik przestrzeni publicznych Miasta Poznania będzie mógł przyczynić się do ich poprawy.

Podziel się!