W dniu 16 listopada rozpoczynają się we Wrocławiu warsztaty w ramach projektu “Sztuka po przejściach”. Festiwal Sztuka po przejściach jest szeroko zakrojonym projektem kulturalnym, którego celem jest przybliżenie polskim odbiorcom sztuki dawnego bloku wschodniego – w pewien sposób powiązanej ze sobą, chociażby z powodu podobnych doświadczeń polityczno-społecznych, a jednak odrębnej i zmierzającej w różnych kierunkach. Celem działań jest zarysowanie poszczególnych tendencji w sztuce po 1989 roku.
Rok ’89 stawi tutaj cezurę i swoisty punkt przekroczenia, który dla poszczególnych artystów miał duże znaczenie – wpływając wyraźnie na ich twórczość. Dla innych pozostał natomiast odległym i dość abstrakcyjnym śladem przeszłości. W jaki sposób artyści odnaleźli się w kapitalizmie, jeśli doświadczyli wcześniej życia w ustroju socjalistycznym? Jak do tego rodzaju doświadczeń i tropów w twórczości narodowej odnoszą się artyści, którzy innej – poza kapitalistyczną – rzeczywistości nie znają?
Hasło „sztuka po przejściach” stanie się pretekstem do podjęcia przez artystów tematów dotyczących czasu transformacji – politycznej, społecznej, światopoglądowej. Ich projekty nie będą miały charakteru rozliczeniowego. Zamierzeniem jest raczej opowiedzenie o indywidualnym miejscu w świecie, osobistych wyborach i piętnie, jakie na twórczości odciskają warunki, w których ta ostatnia powstaje.
W ramach festiwalu odbędą się także warsztaty urbanistyczne Przestrzeń dla ludzi, ludzie dla przestrzeni oraz szereg spotkań i dyskusji podnoszących zagadnienie współczesnej sztuki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście zmian politycznych i społecznych ostatnich dwudziestu lat.

O warsztatach urbanistycznych…

Sztuka po przejściach to także interdyscyplinarne warsztaty badawczo-projektowe „Przestrzeń dla ludzi, ludzie dla przestrzeni. Publiczne-prywatne”, podczas których osoby reprezentujące różne dyscypliny aktywności pracować będą nad wybranym osiedlem Wrocławia, badając złożoność jego społeczno-przestrzennych problemów (koordynacja: Anna Rumińska). Praca polegać będzie na interdyscyplinarnym zbadaniu wybranego obszaru i kontekstów jego funkcjonowania oraz rozpisaniu projektowej propozycji wielopoziomowych interwencji z uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców dzielnicy. Wyniki badań i projekt przedstawione zostaną na rysunkach, makietach i fotografiach. Rozmowy z badaczami przeprowadzą: Kuba Szreder i Jakub Szczęsny.

Więcej informacji na stronie: www.sztukapoprzejsciach.org/,1

UWAGA! W pliku pdf. zamieszczone są informacje dla studentów o naborze dot. warsztatów.

nabór na warsztaty

Podziel się!