Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła projekt tez do przyszłego kodeksu urbanistyczno – budowlanego wraz z uzasadnieniem. Jest to obszerny materiał merytoryczny, stanowiący punkt wyjścia do przyszłego sformułowania nowego porządku planistyczno – inwestycyjnego w Polsce (kodeks zniesienie ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawę Prawo budowlane). Kodeks zawiera preambułę oraz 12 Działów, składających się odpowiednio, w zamierzeniu ustawodawcy, na całość procesu inwestycyjnego. Potencjalnym problemem jest brak regulacji z zakresu planowania na szczeblu krajowym i regionalnym, co należy do wyłącznej kompetencji ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Tezy do Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego: www.transport.gov.pl/files/0/1795780/tezy.pdf

Podziel się!