Podczas gdy wszyscy czekamy z niecierpliwością na projekt Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego w wersji 2.0, nad którym prace miały zakończyć się pod koniec lipca, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczyna pracę nad KUBem w wersji soft tj. projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego, czyli po prostu “specustawą” dla programu Mieszkanie Plus. Z komunikatu na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dowiadujemy się, że zasadniczą propozycją projektu ustawy są obszary zorganizowanego inwestowania (OZI). OZI mają stanowić „instrument integracji wykonywania wielu przedsięwzięć inwestycyjnych na danym terenie, umożliwiając skoordynowane projektowanie i realizację (a także użytkowanie) inwestycji. Podkreślenia wymaga, że przedmiotowe rozwiązania opracowane zostaną w formie umożliwiającej, poprzez integrację procesu decyzyjnego, znaczne oszczędności czasowe w uzyskaniu niezbędnych rozstrzygnięć, zbliżając się w ten sposób do rozwiązań specustaw inwestycyjnych, jednak nie powtarzając błędów tych specustaw, takich jak chociażby oderwanie od planowania gminnego”. Coś tu jednak nie gra, bo podstawowym elementem OZI ma być tzw. plan regulacyjny stanowiący szczególny akt planistyczny, który będzie mógł być uchwalony wbrew ustaleniom planu miejscowego oraz studium, czyli ma się rozumieć niezgodnie z dotychczasowym planowaniem gminnym. Wiodącą rolę w opracowaniu i procedowaniu tego dokumentu będzie mógł odgrywać inwestor albo Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Co prawda planowane rozwiązania mają być dedykowane inwestorom realizującym inwestycje na gruntach Krajowego Zasobu Nieruchomości, ale przy spełnieniu określonych warunków (póki co bliżej nie znanych), będą mogły być również wykorzystane do realizacji innych inwestycji o szczególnym znaczeniu dla interesów Państwa. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że te warunki zostaną precyzyjnie określone. Pozostałymi elementami OZI będzie umowa urbanistyczna oraz zintegrowane pozwolenie na budowę. Nie znamy jeszcze szczegółów planowanych rozwiązań, ale wygląda na to, że ten projekt to kolejna doraźna próba usprawnienia procesu inwestycyjno – budowlanego, kosztem dalszego demolowania systemu planowania przestrzennego, który od dawna wymaga kompleksowych, przemyślanych zmian. Na uwagę zasługuje również fakt, że wbrew zapowiadanej likwidacji decyzji o warunkach zabudowy, przygotowywany projekt ma doprecyzować kryteria ich wydawania, co ma korzystnie wpłynąć na czas oczekiwania na taką decyzję. Ponad to ma zostać wykonany pierwszy krok w kierunku upowszechnienia sporządzania w planowaniu przestrzennym zbiorów danych przestrzennych. Na końcu opisu rozwiązań jakie mają zostać przyjęte w projekcie znajdziemy zdanie, że „proponowane zmiany oparte są w całości na doświadczeniach w pracy nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego – pozostają z nim spójne, dzięki czemu zadziałają jako pilotaż Kodeksu, nie zaś jako przejściowe rozwiązania specjalne”. Zastanawia fakt, że zgodnie z informacjami ukazującymi się na stronie internetowej MiIB, projekt Kodeksu w wersji 2.0 jest już od końca lipca gotowy do konsultacji. Ale do tej pory nie został on publicznie zaprezentowany. Czyżby miało być to potwierdzenie na coraz częściej pojawiające się opinie, że KUB trafi do kosza?

Szczegóły: bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r84387460924214,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-uproszczeniem-procesu-inwe.html

Projekt dostępny w pliku PDF

 

Podziel się!