Zachęcamy do wysłuchania konferencji Prezydenta Miasta Gdańska na temat działań podejmowanych przez miasto przeciwko szkodliwej specustawie mieszkaniowej. Jedna ważna uwaga – nie powinniśmy (nie możemy) traktować decyzji o warunkach zabudowy jako sprawdzonego instrumentu planowania przestrzennego. Tzw. “dobre sąsiedztwo” nie jest żadnym wentylem bezpieczeństwa biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo sądów, które jest (bywa) traktowane bardzo szeroko. Decyzje o warunkach zabudowy mogą być (i często są) bardzo szkodliwe dla przestrzeni i bez wątpienia należy dążyć do ich całkowitego (stopniowego) wyeliminowania lub dokładnego doprecyzowania na jakim obszarze mogą być wydawane. W pracach nad Kodeksem Urbanistyczno – Budowlanym (KUB) i tzw. ustawą inwestycyjną takie działania zostały podjęte (wymagały oczywiście doprecyzowania). Niestety zamiast dyskutować nad zaproponowanymi rozwiązaniami zdecydowano o wyrzuceniu projektów ww. ustaw do kosza i zastąpieniu ich drogą na skróty, w celu uzyskania szybkiego efektu. W rezultacie mamy dzisiaj prawo, które podważa całkowicie sens planowania przestrzennego i stoi w sprzeczności z niedawno wprowadzanymi przepisami dotyczącymi bilansowania terenów inwestycyjnych w studium. Jaka będzie skala “zniszczeń” trudno dziś przewidzieć, ale bez wątpienia ta specustawa oddala nas od normalności i funduje nam jeszcze większy chaos przestrzenny.

Link do konferencji: https://www.facebook.com/Pawel.Adamowicz/videos/488778068262876/UzpfSTEwMDAwMjY3MDc2ODYxNToxNjgzNDIzMjI4NDIzMzUz/

Podziel się!