Dzisiaj informowaliśmy Was o pracach nad standardami urbanistycznymi w Gdańsku. Jutro Radni miasta stołecznego Warszawy zdecydują o przyjęciu swoich standardów. Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta stołecznego Warszawy określa maksymalną wysokość budynków objętych inwestycją mieszkaniową na 7 kondygnacji. Ilość kondygnacji może być większa jeżeli w odległości nie większej niż 250m od budynków objętych inwestycją mieszkaniową znajdują się, w istniejącej zabudowie, budynki wyższe niż wskazane 7 kondygnacji – wówczas maksymalną wysokość określa się na podstawie najwyższego istniejącego budynku. Standardy ustalają ponad to liczbę miejsc parkingowych oraz odległość od najbliższego przystanku komunikacyjnego oraz szkoły podstawowej i przedszkola. Inwestycję mieszkaniową wielorodzinną można lokalizować na terenie zapewniającym dostęp do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu o powierzchni stanowiącej co najmniej iloczyn planowanej liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4m2. Zapewnienie dostępu ma nastąpić poprzez lokalizację w odległości nie większej niż 750m2. Projekt określa również lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji towarzyszących. Jeżeli radni zdecydują o przyjęciu uchwały o lokalnych standardach urbanistycznych, wejdzie ona w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Pełna treść uchwały tutaj 2292_druk

Podziel się!