Biuro Rozwoju Gdańska na swojej stronie internetowej przygotowało specjalną zakładkę dotyczącą procedury ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej. Zgodnie z informacją zawartą na stronie Biura, zakładka ma ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji o wnioskach, które wpływają do Prezydenta Miasta Gdańska, oraz o poszczególnych etapach, z których składa się procedura, w tym o możliwości składania…

Dzisiaj o 20:00 we Wrocławiu rusza festiwal filmów o mieście i architekturze MIASTOmovie. Tegoroczna odsłona festiwalu dedykowana jest ulicy. Organizatorzy mają nadzieje, że szósta odsłona MIASTOmovie: Ulica, stanie się jednym z kamyczków, które pomogą wytworzyć „miasto szczęśliwsze”, parafrazując modnego Charlesa Montgomery’ego. Miasto bardziej różnorodne, znów atrakcyjne i przyciągające, w którym ludzie częściej przebywają ze sobą, korzystając…

W imieniu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2018”, które odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a…

W imieniu organizatorów zapraszamy do zgłaszania się na drugą edycję Warsztatów Wizualizacji w ramach archiDAY 2018. Tegoroczna edycja obejmuje dwie osobne grupy warsztatowe z różną tematyką programową. Jak przeczytacie na stronie organizatora w dniach 4-5 października będzie realizowany standardowy program warsztatowy kształcący projektantów i architektów w obsłudze SketchUp i V-Ray dla SketchUp. W ramach tych…

Mijają już 4 lata od wejścia w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która zdecydowała o rozwiązaniu samorządu zawodowego urbanistów. Przed wejściem w życie ww. ustawy bycie członkiem tego samorządu było warunkiem koniecznym do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy…

Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, dwuetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn. „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie. Patronem krakowskiego Centrum Literatury i Języka będzie Stanisław Lem – wybitny polski…

Chcesz zlecić opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, czy prognozy finansowej? A może potrzebujesz innego specjalistycznego opracowania lub szukasz wsparcia w realizacji dużego tematu? Stworzyliśmy dla Was nową kategorię na forum “Zlecę, podzlecę” – wpisujcie tam swoje oferty zleceń. Od dzisiaj dostępna jest też inna kategoria, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem w poprzedniej wersji forum…

Zachęcamy Was do przeczytania wywiadu z Prof. Bolesławem Stelmachem, pełniącym obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Urbanistyki i Architektury (NIAiU). Dla przypomnienia Instytut ten został powołany pod koniec 2017r. przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Jak możemy przeczytać na stronie ministerstwa “powstanie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest wyrazem zainteresowania państwa jakością przestrzeni i odpowiedzią na wyraźny brak…

Na stronie Ministerstwa Środowiska ukazał się “Projekt Polityki ekologicznej Państwa 2030”. Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 14 lutego 2017 r. Rada Ministrów przyjęła nową średniookresową strategię rozwoju kraju – Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR. Wskazane w SOR cele, kierunki interwencji, działania i projekty strategiczne…

Kilka dni temu przypominaliśmy Wam materiał zrealizowany dla “Wydarzeń” emitowanych na antenie telewizji Polsat oraz Polsat News o konfliktach przestrzennych, które najczęściej mają miejsce na obszarach podmiejskich i wiejskich. Nie są to jednak tylko konflikty “miastowych” z “miejscowymi”, bo bardzo często uciążliwości związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym dają się we znaki wszystkim, szczególnie jeśli mamy…