Biuro Rozwoju Gdańska na swojej stronie internetowej przygotowało specjalną zakładkę dotyczącą procedury ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej. Zgodnie z informacją zawartą na stronie Biura, zakładka ma ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji o wnioskach, które wpływają do Prezydenta Miasta Gdańska, oraz o poszczególnych etapach, z których składa się procedura, w tym o możliwości składania uwag do wniosków. Na stronie została umieszczona mapa Gdańska z zaznaczonymi działkami, których dotyczą zgłoszone wnioski. Wnioski, które pozostały bez rozpatrzenia, nie są publikowane, są natomiast podawane podstawowe informacje na ich temat wraz z  powodem pozostawienia bez rozpatrzenia. Wnioski, które spełniają wymagania formalne, są w całości publikowane.

W związku z wejściem w życie specustawy mieszkaniowej, zwanej powszechnie Lex Deweloper, Biuro Rozwoju Gdańska zyskało nowe zadania. Biuro, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, będzie przyjmować i rozpatrywać wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej oraz przygotowywać i przedkładać Radzie Miasta Gdańska projekty uchwał o ustaleniu lub odmowie lokalizacji tych inwestycji.

Więcej na ten temat znajdziecie tutaj

Podziel się!