10 października 2018r. został ogłoszony tekst jednolity Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowy dziennik urzędowy to – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.

Podziel się!