Źródło: Oficjalna strona GISforum na portalu Facebook.

Dzień 14 listopada jest międzynarodowym dniem GIS’u. Między innymi właśnie z tej okazji wybraliśmy się na konferencję GISforum 2018 do Wrocławia, organizowaną przez firmę SHH Sp. z o.o. Nad konferencją patronat objął Główny Geodeta Kraju, Smart City Wrocław oraz Prezydent Miasta Poznania. Celem przewodnim tego wydarzenia jest zawsze wymiana doświadczeń pomiędzy twórcami rozwiązań informatycznych a ich użytkownikami, poznanie opinii ekspertów oraz najnowszych trendów technologicznych w obszarze GIS.

Tegoroczna edycja wydarzenia stała zdecydowanie pod znakiem zastosowania narzędzi przedstawiania miast w postaci 3D. Tematyka prezentacji podczas konferencji GISforum 2018 pozwoliła uczestnikom zapoznać się z dużą częścią rozwiązań z tego zakresu, stosowanych między innymi w planowaniu przestrzennym, SmartCity, czy w ogólnopojętej inżynierii budownictwa. Wdrażanie poszczególnych aspektów technologii omówiono dość dokładnie na przykładzie Poznania, który jako pierwsze miasto w Polsce zdecydował się uruchomić ogólnodostępną platformę przedstawiającą trójwymiarowy plan miasta. Poznań nie tylko umożliwił podgląd zrealizowanego projektu, ale również pobranie danych w celu przetwarzania, w związku z czym mogą one stanowić podstawę do przeprowadzania analiz przestrzennych oraz ich prezentacji. Co ciekawe, opracowano również system niemalże nieustannej weryfikacji stanu przestrzeni miasta, tak aby zapewnić ciągłą aktualność prezentowanych budynków.

Sposób wykorzystania modeli miejskich 3D w planowaniu przestrzennym zaprezentowano głównie w dwóch prelekcjach. Sławomir Tront, przedstawiciel firmy Panova z Gliwic omówił modelowanie procesów urbanistycznych i koncepcji architektoniczno-urbanistycznych na przykładzie między innymi miasta Katowice. Z kolei Radosław Jończak z firmy SoftGIS pokazał możliwości połączenia technologii trójwymiarowych z pracą nad wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na przykładzie miasta Wałbrzycha. Wizualizacja stanu zabudowy w tym przypadku posłużyła do podjęcia decyzji planistycznych w odniesieniu do specyfiki miasta, charakteryzującego się dużymi deniwelacjami terenu. Takie analizy pozwalają między innymi typować obszary, które powinny zostać objęte szczególną ochroną ze względu na swoje walory. Dzięki nim łatwiejsze jest np. ustalenie punktów czy ciągów widokowych oraz wskazanie miejsc predysponowanych do lokalizacji dominant wysokościowych.

Kluczowe znaczenie w kontekście wdrażania technologii 3D do planowania przestrzennego może mieć projekt zrealizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W ramach projektu CAPAP pod koniec sierpnia br. udostępniono do pobrania na Geoportalu Krajowym modele budynków (w standardzie CityGML 2.0) ze znacznej części z 236 powiatów przewidzianych do realizacji. Dodatkowo, 15 listopada br. uruchomiono Geoportal 3D, w którym można przeglądać wykonane bryły oraz dokonywać wstępnych analiz (np. zacienienia). Z uwagi na poczynione kroki w tej materii wydaje się, że planowanie przestrzenne w oparciu o analizy trójwymiarowe to już nie tylko przyszłość, ale powoli standard, szczególnie w dużych miastach. Coraz częściej bowiem stosuje się te rozwiązania przy okazji podejmowania wszelkich decyzji strategicznych, ale również w celu prezentacji wyników czy prowadzenia publicznych dyskusji na temat proponowanych zmian w zagospodarowaniu danej przestrzeni.

Podziel się!