Fundacja Szkoła Liderów serdecznie zaprasza do rejestracji na bezpłatną konferencję poświęconą przywództwu w polskich i amerykańskich miastach, która skierowana jest do samorządowców, ekspertów miejskich, badaczy życia społecznego, a także absolwentów programu Szkoła Liderów Miast i przedstawicieli tych samorządów, które zainteresowane są powiększaniem kapitału kulturowego swoich społeczności.

UWAGA: OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA
https://bit.ly/2QHDKhA

Jeśli w dzisiejszych czasach rozmawiamy o rozwoju miast, zwykle nasuwa się myśl o ciągłym wzroście, pomnażaniu dóbr i pozyskiwaniu nowych środków na inwestycje. Rozwój często kojarzy się z powiększaniem sieci dróg, budową nowych centrów handlowych oraz przyciąganiem inwestorów. Tymczasem ekonomista, prof. Jerzy Hausner rozwój rozumie jako zmianę społeczną, która daje możliwości działania różnym aktorom życia społecznego; daje możliwość zaistnienia zmiany, która może mieć różnorakie oblicze, a jej warunkiem musi być płynąca z niej korzyść. W jego rozumieniu kluczowe jest to, że rozwój jest wynikiem zaangażowania wielu różnorodnych aktorów, którzy mają dostęp do dóbr (wiedzy, umiejętności, różnego bogactwa) i potrafią z nich korzystać – jednym słowem liderów.

Tymi lokalnymi aktorami są liderzy miejscy, którzy pochodzą z różnych środowisk (biznesu, kultury, nauki, sektora publicznego, pozarządowego, sportu itd.), a którzy wg innego ekonomisty, prof. Grzegorza Gorzelaka potrafią definiować długofalowe wizje. W ten sposób stają się gwarantem rozwoju społeczności, skupiając wokół siebie “lokalną elitę”, która ich wizje podziela.

Filozofia inwestowania miast w rozwój i kompetencje lokalnych liderów od lat z powodzeniem realizowana jest w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie wspiera się lokalnych, zaangażowanych w życie społeczne aktorów miejskich wywodzących się z różnych środowisk. Dzięki temu rośnie grono osób, które w sposób świadomy i odpowiedzialny włączają się w kreowanie szeroko rozumianej polityki miejskiej. Takie działania wzmacniają władzę i umożliwiają rozwój, o którym mówią prof. Jerzy Hausner i prof. Grzegorz Gorzelak.

Chcąc zaszczepiać ideę tworzenia Szkół Liderów Miast, upowszechniać dyskusję o miastach z perspektywy jakości przywództwa, organizujemy kolejną konferencję z cyklu “Designerzy procesów rozwojowych”, podczas której wysłuchamy nie tylko dyskusji na temat tego, jakiego przywództwa potrzebuje Polska z udziałem m.in. prof. Rafała Matyi, ale także dowiemy się jak wspiera się liderów miejskich w Stanach Zjednoczonych podczas warsztatów i wystąpienia szefowej Cleveland Leadership Center – Marianne Crosley.

Podziel się!