W Gdańsku zapadł bardzo ważny wyrok dotyczący tzw. uchwały krajobrazowej, która reguluje m.in. zasady lokalizacji nośników reklamowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił 9 skarg złożonych do tego dokumentu. Sąd uznał, że wszystkie skargi są ogólne i zawierają zarzuty dotyczące całości uchwały krajobrazowej. Jak można przeczytać w uzasadnieniu: “wynika z nich, że skarżący dążą do tego, żeby zostało tak jak jest, że najlepiej byłoby gdyby uchwała w ogóle nie weszła w życie. Takiego stanowiska nie można przyjąć i nie można było absolutnie uwzględnić wniosków w skargach dotyczących stwierdzenia nieważności uchwały w całości.” Dla przypomnienia, we wrześniu 2018 roku Sąd uchylił w całości rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego. Wojewoda zrezygnował z wniesienia skargi do NSA. Sąd uznał, że Uchwała krajobrazowa Gdańska w żaden sposób nie narusza prawa własności. Właściciele działek mogą dalej korzystać z tego prawa, zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie miejscowym. Posadowienie nośnika reklamowego nie jest w żaden sposób związane z tym przeznaczeniem. Uchwała nie zakazuje firmom prowadzenia działalności w zakresie reklamy zewnętrznej, a jedynie ustala zasady, których należy przestrzegać w prowadzeniu tej działalności.

Przepisy uchwały krajobrazowej obowiązującej w Gdańsku w sposób szczegółowy (z podziałem na osiem obszarów) regulują zasady sytuowania reklam, szyldów i ogrodzeń oraz reklamy wyborczej, również na terenach nienależących do gminy. Z dniem wejścia przepisów w życie, czyli 2 kwietnia 2018 r., rozpoczął się dwuletni okres przejściowy, podczas którego firmy i osoby prywatne mają czas na przygotowanie się do wdrożenia obowiązujących w mieście zasad. Po tym czasie miasto Gdańsk będzie wymierzać surowe kary za nieprzestrzeganie zapisów – ich wysokość określona jest w uchwale. Każdy nowy nośnik reklamowy, szyld czy ogrodzenie, które powstały po 2 kwietnia 2018 r., muszą być posadowione zgodne z zapisami uchwały krajobrazowej.

WSA rozpatrywać będzie w najbliższym czasie jeszcze 10 skarg na Uchwałę Krajobrazową, większość z nich złożyły firmy reklamowe. Trzymamy kciuki za Gdańsk i za inne samorządy!

Podziel się!

  • ptaq

    Pewnie znowu się narażę na falę krytyki ale mnie to akurat nie przeraża. Dla mnie wprowadzenie do uopizp art. od 37a do 37n to jest kompletna porażka legislacyjna i tyle. Sprawy porządkowe powinny być zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i regulaminach gminnych. Dopisanie tych art. do ustawy o planowaniu to jest jak zwykle przerost formy nad treścią. Daje to gminom oczywiście mnóstwo różnych dodatkowych możliwości, tylko każdy rozsądny samorząd nigdy z nich nie będzie korzystał, jeżeli nie będzie miał środków na upilnowanie tego co mieszkańcom narzucił.