Dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, rozpoczęła się bardzo ciekawa Konferencja Stormwater Poland 2019, której tematem jest zagospodarowanie wód deszczowych. Wody opadowe jednoznacznie kojarzone są z infrastrukturą techniczną i kanalizacją deszczową, rzadziej z zagospodarowaniem obszarowym. Przyczynia się do tego obowiązujący system prawny, generalnie nakazujący kanalizację obszarów zurbanizowanych. Urbaniści dysponują dziś narzędziami planistycznymi, ograniczającymi stosowanie korzystnego dla środowiska miejskiego retencjonowania wód. Z powyższych powodów ważne jest, aby o małej i dużej retencji rozmawiać w szerokim gronie specjalistów.
W szczególności, że czynniki istotne dla retencji występują na obszarze większym niż opracowania planistyczne takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy nawet studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dla tworzenia właściwego klimatu w mieście potrzeba jest zintegrowanego planowania małej retencji ponad podziałami administracyjnymi. Zachęcamy Was do udziału w tej Konferencji i w bardzo ciekawych warsztatach, dedykowanych również dla urbanistów. Kompletne informacje na temat konferencji, w tym również szczegółowy program znajdziecie tutaj –  StormwaterPoland_folder_2019_folder_fin

Podziel się!