Rosnące potrzeby mieszkaniowe, boom demograficzny oraz brak wolnych terenów pod inwestycje mieszkaniowe stają powoli faktem. Realizacje nowych zespołów mieszkaniowych, a nawet już ich wstępne projekty cieszą się wielkim zainteresowaniem lecz nie nadążają za popytem. Konieczna jest więc intensyfikacja prac projektowych i propozycje nowych nietypowych rozwiązań.

Rozwiązaniem problemu może być projektowanie parametryczne coraz częściej wykorzystywane w urbanistyce. Projektowanie parametryczne pozwala na określenie parametrów zabudowy w sposób zupełnie inny niż dotychczas: dzięki temu innowacyjnemu podejściu możliwość intensyfikacji zabudowy jest wręcz nieskończona. Z projektowaniem parametrycznym eksperymentuje się także w Gliwicach, gdzie potrzeby mieszkaniowe są ogromne, a większość mieszkańców marzy o swoim własnym mieszkaniu na tutejszym Manhatanie.

Odpowiedź na to zrealizował DKTB estates, który opracował koncepcję realizacji ultraintensywnej zabudowy w obrębie miasta Gliwice w bezpośrednim sąsiedztwie centrum. Projekt Glanhatanu (od Gliwicki Manhatan) powstały w oparciu o technologię parametryczną. Ultraintensywność została zdefiniowana poprzez parametry zabudowy o bardzo wysokiej intensywności. Nowa dzielnica Glanhatanu to prawie mini miasto zaprojektowane parametrycznie tuż przy największym węźle autostrad A1 i A4 pomiędzy Gliwicami, a Knurowem.

Prezentowane wizualizacje są efektem pracy nad skryptem, który sam generuje geometrię osiedli: ulice, budynki, drzewa zgodnie zasadami wirtualnej urbanistyki. Glanhatan to osiedle na miarę 21-go wieku, które spełnia marzenie każdego o apartamencie na 20 tej kondygnacji z widokiem na góry i na morze. Sąsiedztwo lotniska Aeroklubu, które aktualnie rozbudowuje pas startowy to tylko dodatkowy atut dla inwestorów, którzy korzystają z podniebnych taksówek. Projekt powstał w wyniku eksperymentu, który wkrótce będzie wdrożony. Dzielnica Glanhatanu oferuje na 190 hektarach prawie 90000 mieszkań przy intensywności ponad 400 mieszkań na hektar (intensywności miast metropolitalnych Azji lub np. Manhatanu). Jest to możliwe dzięki zróżnicowaniu zabudowy od domów jednorodzinnych (600) do zabudowy wielorodzinnej o maksymalnej liczbie 40 kondygnacji w samym centrum.

Zapisy na mieszkania w Glanahatanie już ruszają. Wizualizacje dzielnicy i jej geometria będą jeszcze modyfikowane parametrycznie. W dzielnicy zaplanowano także parki i tereny zieleni – udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 50%, z czego prawie 30% zieleni będzie ogólnodostępna. Powierzchnia zabudowy zespołów mieszkaniowych to ok. 23%.. Czas pracy nad skryptem to efekt ponad 6cio miesięcznej pracy, natomiast czas generowania projektu to ok. 2 minuty.

Autorem projektu jest Dawid Kątny, a opiekunem projektu Tomasz Bradecki z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Podziel się!