Artykuł POTRZEBY MIESZKANIOWE ZASPOKOJONE PARAMETRYCZNIE – NOWA DZIELNICA GLANHATAN to oczywiście PrimaAprilisowy żart. Projekt Dzielnicy Glanhatan jako taki nie istnieje, a sama jej lokalizacja jest czysto przypadkowa. Natomiast część artykułu jest prawdziwa.

Projektowanie parametryczne jest coraz częściej wykorzystywane w projektowaniu form użytkowych, architektury, a coraz częściej urbanistyki. Niektórzy miłośnicy tej metody uważają, że to faktycznie przyszłość. Znane są już realizowane dzielnice, czy osiedla, których projekty były realizowane w oparciu o środowisko parametryczne, które uwzględniało wiele danych i parametrów od ukształtowania terenu zaczynając, a na analizie strumieni potoków ruchu kończąc. Jako przykład można podać dzielnicę Kartal Pendik w Istambule, projektu Zaha Hadid Architects. Metoda jest wciąż rozwijana na różne sposoby.

Autor wirtualnego projektu Dawid Kątny wraz z Tomaszem Bradeckim (promotor pracy dyplomowej) podjął próbę opracowania skryptu, który pozwalałby generować wirtualne dzielnice mieszkaniowe w oparciu o zadane parametry w zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Pomimo wielu uproszczeń koniecznych do realizacji pracy już w fazie wstępnej skrypt pozwala na generowanie bardzo spektakularnych geometrii i jednocześnie przeliczać dane ilościowe: ilość mieszkań, ilość miejsc parkingowych, powierzchnie zabudowy, powierzchnię użytkową mieszkań oraz wiele innych. To co odróżnia projektowanie parametryczne od tradycyjnego to fakt, że ten sam skrypt można zastosować wielokrotnie do różnych lokalizacji i go ulepszać, lub modyfikować dla lepszych rezultatów, a czas generowania lub modyfikowania pojedynczego projektu wynosi 2 minuty. Projekt GLANhatan to primaaprilisowa demonstracja możliwości projektowania parametrycznego w urbanistyce: jest czysto wirtualna, ale faktycznie możliwa. Na potrzeby primaaprilisowego żartu w skrypcie przyjęto nierzeczywiste założenia: nieskończonej ilości parkingów podziemnych, i dowolnej liczby kondygnacji budynków. Naturalnie na potrzeby pracy dyplomowej w skrypcie przewiduje się normatywne i na co dzień stosowane wskaźniki urbanistyczne charakterystyczne dla danego obszaru. Projekt ma charakter eksperymentu i wpisuje się w nurt innych parametrycznych jemu podobnych. Wyniki i potencjalne zastosowanie skryptu może być przydatne dla deweloperów, planistów. Projekt jest realizowany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Podziel się!