W imieniu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU z siedzibą we Wrocławiu zachęcamy do wzięcia udziału w Seminarium „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2019”, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2019 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie wiosennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o prawnych uwarunkowaniach planowania i zagospodarowania przestrzennego, o wybranych materiałach i narzędziach stosowanych przy sporządzaniu opracowań urbanistycznych, oraz o niektórych rozwiązaniach służących poprawie ładu przestrzennego.

Do udziału w Seminarium został zaproszony Pan Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju. Być może będzie okazja posłuchać o najnowszych propozycjach dotyczących zmian w prawie dotyczącym planowania przestrzennego.

Program oraz szczegóły organizacyjne dostępne są na stronie SUZOIU.

Podziel się!