Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496 z późn. zm.), znana powszechnie pod nazwą „specustawa mieszkaniowa” lub też „lex deweloper”, obowiązuje od 22 sierpnia 2018 roku. W założeniu ustawa miała przyspieszyć budowę tanich lokali na wynajem i tym samym przyczynić się do rozwiązania problemów mieszkaniowych. Ustawa od samego początku budziła spore kontrowersje, m.in. z powodu umożliwienia realizacji inwestycji mieszkaniowych z pominięciem ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Po niemal roku od wprowadzenia nowych przepisów ich efekt jest raczej mizerny. Z opublikowanego w połowie kwietnia przez Instytut Metropolitalny Raportu w sprawie stosowania specustawy mieszkaniowej w miastach wojewódzkich oraz na obszarach metropolitalnych dowiadujemy się, że w ani jednej z badanych gmin nie podjęto uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, pomimo złożonych przez deweloperów wniosków. Głównym powodem były braki formalne, w tym brak zaświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 3 tj. zaświadczenia w zakresie możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej lub zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom.

Zgodnie z planowanymi zmianami ww. zaświadczenie nie będzie już potrzebne. Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, który to projekt w art. 18 usuwa standardy urbanistyczne dotyczące dostępu do szkół podstawowych i przedszkoli:

Dziękujemy Michałowi Leszczyńskiemu za informację o planowanych zmianach.

Podziel się!