Od 13 września 2019 roku obowiązuje zmienione Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). Jak czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury prowadzone są intensywne prace zmierzające do opracowania zupełnie nowej struktury przepisów techniczno-budowlanych, które docelowo zastąpią rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla dróg. Realizowane opracowania pozwolą w perspektywie około dwóch lat na określenie nowoczesnych i jednoznacznych wymagań technicznych w drogownictwie. Do tego czasu, w związku ze wzrostem liczby inwestycji realizowanych na drogach publicznych oraz ujawniających się w toku prowadzonych postępowań niedoskonałości obowiązujących przepisów, zdecydowano się na ich nowelizację. Zmian jest sporo, także warto się zapoznać ze znowelizowanym rozporządzeniem. Jedną z istotniejszych zmian dla planowania przestrzennego jest uchylenie par. 7 określającego szerokości ulicy w liniach rozgraniczających.

13 września 2019 r. weszły w życie trzy rozporządzenia Ministra Infrastruktury, nowelizujące obowiązujące rozporządzenia:

  • w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
  • w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Pełna treść zmienionych warunków z oznaczeniem zmian poniżej (źródło: Wolters Kluwer):

lex-dz-u-2016-124-t-j-warunki-techniczne-jakim

Podziel się!