Trwają prace nad tzw. tarczą antykryzysową, czyli ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzenie stanu epidemicznego w naszym kraju spowodowało, że wiele firm wpadło w olbrzymie tarapaty wynikające z konieczności zaprzestania swojej działalności. Na długiej liście takich firm nie ma biur urbanistycznych, choć oczywiście ograniczenia w działalności pracy urzędów nie pozostają bez znaczenia dla płynności i sprawności prowadzenia procedur planistycznych. Głównym problemem stały się naturalnie dyskusje publiczne, które wymagają gromadzenia się większej liczby osób. Część urzędów próbuje organizować te dyskusje przy wykorzystaniu środków do zdalnej komunikacji, ale zdecydowana większość odwołała lub wydłużyła planowane i trwające wyłożenia ze względu na ograniczenia techniczne lub obawy przed legalnością takiego postępowania. Okazuje się jednak, że przeprowadzenie dyskusji publicznej może nie być jedynym problemem. Wspomniane wyżej przepisy zakładają bowiem wstrzymanie biegu terminów administracyjnych w tym biegu terminu na milczące załatwienie sprawy, a jak wiadomo znaczna cześć uzgodnień i opinii opiera się na “milczącej zgodzie”, ponieważ jest sporo instytucji, które nigdy nie zajmują stanowiska. W praktyce oznacza to, że do czasu odwołania stanu epidemicznego, w toczących się procedurach planistycznych, nie będzie możliwe:

  • zakończenie etapu zbierania wniosków,
  • zakończenie etapu opiniowania i uzgadniania,
  • rozpoczęcia etapu wyłożenia do publicznego wglądu,
Koronawirus, czyli COVID-19. Zdjęcie autorstwa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) z Unsplash

Jednym słowem sparaliżowane zostaną wszystkie toczące się procedury. Konsekwencje nie trudno przewidzieć. Przełoży się to np. na opóźnienia w realizacji wielu inwestycji, ale także na możliwości zakończenia niektórych procedur planistycznych, np. tych toczących się na podstawie przepisów przejściowych “ustawy odległościowej”, które obowiązują do połowy 2022 roku. Wiele biur urbanistycznych czeka utrata płynności finansowej, a w konsekwencji decyzje o zwolnieniach. Krótko mówiąc tarcza antykryzysowa zamiast ratować, to wpędza kolejne firmy w kryzys. Stowarzyszenia urbanistyczne działające na terenie Polski wystąpiły z apelem do Posłanek i Posłów oraz do Senatorów o korektę proponowanych przepisów. Zachęcamy do zapoznania się z jednym z takich stanowiskStanowisko Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

Podziel się!