Zdania na temat wpływu tzw. tarczy antykryzysowej na procedury planistyczne były bardzo podzielone, jednak większość gmin po 31 marca zdecydowała się wstrzymać swoje działania planistyczne. Pewne zmiany przyniosła tzw. tarcza 2.0 czyli ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), która…