Coraz częstszym widokiem w polskim krajobrazie stają się instalacje fotowoltaiczne, lokalizowane na gruntach, które wcześniej były wykorzystywane rolniczo. W praktyce powstają one przeważnie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, rzadziej w oparciu o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powód jest prosty. Na wielu obszarach tych planów po prostu nie ma, a nawet jeżeli są to…