Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego na ostatnim posiedzeniu dyskutowała o postulowanych zmianach w planowaniu przestrzennym w kontekście całego, przyszłego kodeksu budowlanego. Komunikat z tej dyskusji prezentujemy poniżej do poczytania. Warto zapoznać się z propozycjami tez “części urbanistycznej” Kodeksu.   Czytaj komunikat: www.izbaurbanistow.pl/plik,814,komunikat-nr-15-komisji-kodyfikacyjnej-prawa-budowlanego-z-posiedzenia-z-17-kwietnia-2013.pdf

  Przedstawiamy tekst listu otwartego wystosowanego przez Południową Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą w Katowicach do Posłów – Członków Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych. Wraz z tekstem listu otwartego przekazane zostało także stanowisko środowiska urbanistów w sprawie aktualnego projektu Ustawy deregulacyjnej. LIST_OTWARTY_POIU_DEREGULACJA_CZERWIEC2013 StanowiskoPOIU_deregulacja_maj2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 4 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Plan działań służący realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, co otwiera drogę do podejmowania działań umożliwiających wdrażanie oczekiwanego przez planistów dokumentu. Prowadzenie polityki zagospodarowania przestrzeni w oparciu o przedstawiony w Planie działań zbiór zadań jest wyrazem transparentności zamierzeń rządu i wspomaga dialog z samorządem terytorialnym.…

Monika Skrzypczak, Urbanistyka.info Tegoroczne seminarium zwyczajowo zostało podzielone na dwa dni, w ramach których omówiono zagadnienia z dwóch grup tematycznych dotyczących planowania przestrzennego w Polsce. Pierwszy dzień poświęcony był głównie zagadnieniom legalności opracowywanych dokumentów planistycznych, zarówno planów miejscowych jak i decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast drugi dzień seminarium dotyczył zagadnień wiążących  ochronę i opiekę nad…

  24 września 2013 r. przedstawiciele portalu Urbanistyka.info w składzie Monika Skrzypczak i Łukasz Grzesiak uczestniczyli w publicznym wysłuchaniu projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania  niektórych zawodów regulowanych. Podczas spotkania mieliśmy możliwość  przedstawienia naszego  stanowiska w bloku poświęconym deregulacji zawodu urbanisty. Głos w przedmiotowej sprawie zawarli ponadto:  Sztechman Jacek z Krajowej Rada Polskiej Izby Urbanistów,…

  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła projekt tez do przyszłego kodeksu urbanistyczno – budowlanego wraz z uzasadnieniem. Jest to obszerny materiał merytoryczny, stanowiący punkt wyjścia do przyszłego sformułowania nowego porządku planistyczno – inwestycyjnego w Polsce (kodeks zniesienie ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawę Prawo budowlane). Kodeks zawiera preambułę oraz 12 Działów, składających się…

  Stoimy u progu nowego roku. Przed nami dwanaście miesięcy, które jeśli przyjmować poważnie zapowiedzi rządowe, będą niezmiernie ważne dla wytyczenia dalszego kierunku systemu planowania przestrzennego w Polsce i losu samych urbanistów. Wchodząc w nowy rok warto więc dokonać małego podsumowania. Wedle harmonogramu prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (KKPB) między lipcem a listopadem br. powinny…

Praca zbiorowa Raport o katastrofalnych finansowych i niezmiernie szkodliwych społecznych skutkach chaosu urbanizacyjnego w Polsce. Autorami Raportu są: Jeremi Mordasewicz, Jerzy Osiatyński, Jerzy Regulski, Jerzy Stępień, Przemysław Śleszyński oraz Adam Kowalewski. W raporcie wykorzystano dane publikowane przez instytucje publiczne.Raport został przekazany Prezesowi Rady Ministrów i Szefowi jego doradców oraz do wiadomości Prezydentowi i  Przewodniczącym właściwych Sejmowych…