Niemal 4 500 użytkowników, prawie 12,5 tys. naniesionych przez nich zaznaczeń i ponad 1 600 wypełnionych geoankiet pojawiło się na interaktywnych mapach zieleni Krakowa, Łodzi i Poznania. Jakie miejsca były zaznaczane? Czyich głosów i opinii jest najwięcej? Co zrobią z nimi urzędnicy ? Od końca marca br. mieszkańcy Krakowa, Łodzi i Poznania uczestniczyli w…

   Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU zaprasza na seminarium “Problemy planistyczne – JESIEŃ 2014”, które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2014 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie  kolejnym  z cyklu  szkoleń,  zainaugurowanych  w  lutym  2003  roku  przez  Zachodnią  Okręgową  Izbę Urbanistów  z  siedzibą  we  Wrocławiu  (będącą  obecnie  w  stanie  likwidacji),  poświęconych  różnym zagadnieniom,  związanym  z  szeroko …

  Grupa posłów złożyła do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności: art. 1 pkt 1 oraz w całości: art. 5, art. 8, art. 13, art. 17, art. 20, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 2 Konstytucji RP,…

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie do osiągniecia określonego celu czy cel sam w sobie? Odpowiedź z pozoru prosta, a jednak rzeczywistość pokazuje, że to co jasne w teorii nie do końca takim pozostaje w praktyce. Mało tego, kiedy pojawia się konkretny cel, to pojawiają się też podejrzenia o to kto plan finansuje, kto…

  W związku z coraz większymi problemami technicznymi i atakami ze strony spamerów stoimy przed decyzją zakończenia działalności Portalu Urbanistyka.Info. Od dłuższego czasu portal jest finansowany ze środków własnych co nie pozwala nam na zapewnienie należytej opieki informatycznej. Borykamy się również z problemem braku czasu, co przekłada się na rzadką aktualizację treści publikowanych na portalu.…

  W momencie, gdy świat ściga się w budowaniu coraz to wyższych wieżowców, Europa skłania się w nieco innym, architektonicznym kierunku. Choć ciężko wyróżnić jeden dominujący styl, w cenie są obecnie futurystyczne budowle przypominające rzeźby czy pierwotniaki, coraz popularniejsza staje się też rewitalizacja obszarów historycznych i poprzemysłowych. Co ciekawe – zwłaszcza w Polsce! Po 1989…

  Korzystając z uprzejmości portalu Urbanistyka.info chcieliśmy poinformować naszych przyjaciół, urbanistów i planistów przestrzennych o powołaniu i zarejestrowaniu nowego stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy urbanistów byłej Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, a więc województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Jednak, jak sugeruje nasza nazwa, nie chcemy się zamykać na urbanistów z innych regionów. Jesteśmy…

  Koleżanki i Koledzy, którzy byli członkami samorządu zawodowego urbanistów w dniu 21 lipca 2014 r, zapraszamy na I Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, który odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 4/6. Przedmiotem obrad Zjazdu będą wybory Prezesa, Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej oraz sprawy finansowe…

  Koleżanki i Koledzy, którzy byli członkami samorządu zawodowego urbanistów w dniu 21 lipca 2014 r, zapraszamy na I Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, który odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 4/6. Przedmiotem obrad Zjazdu będą wybory Prezesa, Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej oraz sprawy finansowe…

  Polskie miasta są coraz bardziej konkurencyjne. Starają się przyciągnąć uwagę firm, inwestorów, przedsiębiorców, studentów i turystów. Jak wypadają na tle innych miast pod względem infrastruktury, kapitału ludzkiego, jakości życia i promocji? Dlaczego tworzenie wizji i długofalowej strategii rozwoju miast jest takie ważne? Prezydenci oraz urzędnicy ds. rozwoju polskich miast będą podejmować te tematy podczas…