Planowanie przestrzenne wymaga szybkich, celowych i skutecznych działań, które pozwolą ograniczyć najistotniejsze problemy i umożliwią efektywne kształtowanie przestrzeni. Przygotowany przez resort projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (tzw. mała nowelizacja), został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Mała nowelizacja jest wstępem do kompleksowych zmian systemowych,…

  Miniony rok można spokojnie nazwać rokiem troski o polską przestrzeń. Wyszły dwa nowe leki na jej bolączki: jeden to ustawa krajobrazowa, a drugi to ustawa o rewitalizacji. Krajobrazową zostawię w spokoju, bo najprawdopodobniej z racji tego, że weszła w życie jako pierwsza, jest dziś tematem topowym wszelkich konferencji. Skupię się na tej drugiej, a…

Ustawa o rewitalizacji wywołała temat analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin. Wymóg ich sporządzania nie jest co prawda niczym nowym, podobnie zresztą jak i kwestia uchwał w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. Rady gmin są zobowiązane do ich podejmowania raz w czasie trwania kadencji. Problem w tym, że wiele gmin takich uchwał nie posiada,…

  Każdy kij ma dwa końce… zdaje się, że nie wszyscy mają tego świadomość przyklaskując nowym pomysłom na walkę z wiatrakami. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych „broniąc” ludzi przed całym złem przypisywanym wiatrakom, zabiera wielu z nich prawo do gospodarowania ich własnością. Prawo to gwarantowała (tzn. jeszcze nadal gwarantuje) Konstytucja RP oraz…

  Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przyjęta ostatecznie przez Sejm dnia 14 kwietnia 2016 r., wejdzie w życie dnia 30 kwietnia 2016 r. Niewiele czasu pozostało więc inwestorom, którzy chcieliby zapewnić sobie elastyczny obrót udziałami lub akcjami w spółkach, będących właścicielami nieruchomości rolnych. Istota nowej…

  Blisko 2 miesiące temu, w artykule „Ustawa odległościowa uderzy we właścicieli gruntów” pisałem , że wprowadzenie ustawy ograniczy prawo do gospodarowania nieruchomościami znajdującymi się w odległości bliższej niż 2km od każdej istniejącej elektrowni wiatrowej i to niezależnie od zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Nie trudno było wówczas odnieść wrażenie, że ustawodawca nie przewidział skutków…

Na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich dostępne są materiały z konferencji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta. Nowe wyzwania w świetle  zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  2015 r.”  zorganizowanej przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie, na zlecenie  Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, w terminach  20 kwietnia 2016…

Małgorzata Donderowicz, Patryk Kaczmarek AKNGP Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające przy Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej już od 2014 roku zajmuje się projektem naukowo-badawczym Poznańska Mapa Barier. Mapa powstała w wyniku inspiracji Warszawską Mapą Barier przy współpracy z Poznańskim Stowarzyszeniem „Inwestycje dla Poznania”. W tym roku postanowiliśmy przedstawić publicznie wyniki naszych badań. W…

Urbanista, z którym współpracuję, zapytał mnie ostatnio, czy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie organ może zawiadamiać strony w drodze obwieszczenia ? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw poczynić pewną uwagę na temat ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego („KPA”), która wprowadziła nowy przepis –…