Jak donosi Rzeczpospolita szykują się zmiany w projekcie ustawy, która ma zmienić m.in. zasady wydawania warunków zabudowy. Bezpośrednie sąsiedztwo nie ma być koniecznością, ale za to o warunki będzie mógł wystąpić jedynie właściciel albo użytkownik wieczysty gruntu. To jest ciekawa zmiana, ale czy przyniesie oczekiwany skutek, jakim zapewne ma być ograniczenie liczby wydawanych decyzji? Czy…

Od dwóch dni obserwuję prawdziwą eksplozję zainteresowania mediów tematem zagospodarowania przestrzeni. Wszystko to za sprawa projektu ustawy, która ma znacznie ograniczyć możliwości uzyskiwania warunków zabudowy. Jestem, a właściwie byłem przekonany, że przeczytałem ten projekt ze zrozumieniem, ale po lekturze niektórych artykułów zamieszczanych na portalach informacyjnych powoli tracę tą pewność. Jedno trzeba przyznać – tytuły większości…

Ilość istotnych zmian jakie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego jest tak duża, że czas trwania konsultacji społecznych należy uznać, za zdecydowanie za krótki. Przypominamy, że kończy się on 6 października br. To tak tytułem wstępu. Póki co zdarzyliśmy…

Ilość istotnych zmian jakie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego jest tak duża, że czas trwania konsultacji społecznych należy uznać, za zdecydowanie za krótki. Przypominamy, że kończy się on 6 października br. To tak tytułem wstępu. Póki co zdarzyliśmy…

Podczas gdy wszyscy czekamy z niecierpliwością na projekt Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego w wersji 2.0, nad którym prace miały zakończyć się pod koniec lipca, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczyna pracę nad KUBem w wersji soft tj. projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego, czyli po prostu “specustawą” dla…

Urbanistyka.info jako Portal integrujący urbanistów oraz publiczne forum wymiany poglądów środowiska zawodowego urbanistów, pragnie zająć stanowisko w sprawie przedłożonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektu ustawy o architektach, inżyniera budownictwa oraz urbanistach z dnia 1.09.2017 r. w zakresie w jakim dotyczy on wykonywania zawodu urbanisty. Przedłożony projekt – w zamyśle Ministerstwa – jest tylko elementem…

Co to jest rewitalizacja?                 Rewitalizacja to działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.                 Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły…

W artykule opisano technologię budowy dróg gminnych o nawierzchni z betonu cementowego w rejonie nowosądeckim. Drogi były wykonane na bazie miejscowego kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego i granulatu cementowego z zawartością odpadów przemysłowych. W artykule podano również przykładowe koszty wykonania drogi gminnej o nawierzchni z betonu cementowego w zależności od regionu budowy, stosowanych materiałów i metody…

Po kilku miesiącach pracy oddajemy do Waszej dyspozycji Portal urbanistyka.info. Śmiało możemy powiedzieć, że powstanie Portalu jest owocem naszej wspólnej pasji, bo urbanistyka to dla nas przede wszystkim pasja, a dopiero później zawód. To co mamy Wam przyjemność dziś zaprezentować jest efektem kilkumiesięcznej pracy, niezliczonych dyskusji, wielu zarwanych nocy i jeszcze większej ilości kompromisów. Pomimo trudu,…