W imieniu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2018”, które odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a…

W imieniu organizatorów zapraszamy do zgłaszania się na drugą edycję Warsztatów Wizualizacji w ramach archiDAY 2018. Tegoroczna edycja obejmuje dwie osobne grupy warsztatowe z różną tematyką programową. Jak przeczytacie na stronie organizatora w dniach 4-5 października będzie realizowany standardowy program warsztatowy kształcący projektantów i architektów w obsłudze SketchUp i V-Ray dla SketchUp. W ramach tych…

Mijają już 4 lata od wejścia w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która zdecydowała o rozwiązaniu samorządu zawodowego urbanistów. Przed wejściem w życie ww. ustawy bycie członkiem tego samorządu było warunkiem koniecznym do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy…

Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, dwuetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn. „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie. Patronem krakowskiego Centrum Literatury i Języka będzie Stanisław Lem – wybitny polski…

Chcesz zlecić opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, czy prognozy finansowej? A może potrzebujesz innego specjalistycznego opracowania lub szukasz wsparcia w realizacji dużego tematu? Stworzyliśmy dla Was nową kategorię na forum “Zlecę, podzlecę” – wpisujcie tam swoje oferty zleceń. Od dzisiaj dostępna jest też inna kategoria, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem w poprzedniej wersji forum…

Zachęcamy Was do przeczytania wywiadu z Prof. Bolesławem Stelmachem, pełniącym obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Urbanistyki i Architektury (NIAiU). Dla przypomnienia Instytut ten został powołany pod koniec 2017r. przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Jak możemy przeczytać na stronie ministerstwa “powstanie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest wyrazem zainteresowania państwa jakością przestrzeni i odpowiedzią na wyraźny brak…

Na stronie Ministerstwa Środowiska ukazał się “Projekt Polityki ekologicznej Państwa 2030”. Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 14 lutego 2017 r. Rada Ministrów przyjęła nową średniookresową strategię rozwoju kraju – Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR. Wskazane w SOR cele, kierunki interwencji, działania i projekty strategiczne…

Kilka dni temu przypominaliśmy Wam materiał zrealizowany dla “Wydarzeń” emitowanych na antenie telewizji Polsat oraz Polsat News o konfliktach przestrzennych, które najczęściej mają miejsce na obszarach podmiejskich i wiejskich. Nie są to jednak tylko konflikty “miastowych” z “miejscowymi”, bo bardzo często uciążliwości związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym dają się we znaki wszystkim, szczególnie jeśli mamy…

Niebawem upłyną 3 lata obowiązywania Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, zwaną powszechnie “ustawą krajobrazową“. Z dzisiejszej perspektywy oceniając działanie tej ustawy można śmiało stwierdzić, że jedyne co ta ustawa wzmocniła to “wolna amerykanka reklamowa”. Przed jej wejściem w życie zasady lokalizacji reklam ustalane…

Uchwała reklamowa to obecnie jedyna droga do ochrony przestrzeni przed chaosem reklamowym. Kraków to kolejne z największych polskich miast, które chce uregulować zasady lokalizacji nośników reklamowych na swoim terenie. Jest to efekt wprowadzonej w 2015r. zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  na mocy tzw. “ustawy krajobrazowej”, której celem miało być wzmocnienie narzędzi do…