20 lat dla miasta o ponad 760-letniej historii to niewielki odcinek czasu. Jednak dla jego mieszkańców wystarczająco długi, by zauważyć zmiany z zakresu zabudowy i infrastruktury, które w nim zaszły. Jak zmienił się przy tym sam charakter Krakowa i jak dziś się w nim żyje? Sprawdziliśmy na przykładzie wybranych dzielnic, a także zapytaliśmy o to…

Realizacja przez Gminę Jarocin projektu pn. „Rozwój systemu zieleni miejskiej w Jarocinie  obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną” to tylko pierwszy krok w procesie rewitalizacji Gminy. Zakończenie projektu poprawi komfort życia mieszkańców zapewniając łatwiejszy dostęp do poszczególnych składników zieleni, którego zagospodarowanie będzie służyło społeczności lokalnej. Trafnym, jednak wydaje się stwierdzenie, iż wydatki na infrastrukturę to…

Od jednego z Naszych Czytelników otrzymaliśmy bardzo ciekawą analizę projektu ustawy “Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Zachęcamy Was do zapoznania się z nią. Przypominamy również, że na naszym forum możecie wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych zmian. Analiza projektu ustawy  – Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekt z dnia 27.05.2019 r., nieoficjalny) Projekt…

Temat likwidacji decyzji o warunkach zabudowy pojawia się zawsze przy okazji dyskusji o potrzebie reformy planowania przestrzennego. To właściwie temat przewodni. Doczekaliśmy się już nawet kilku prób ostatecznej rozgrywki. Każda spalona na etapie projektu. Są tacy co twierdzą, że tzw. WZtki nigdy nie zostaną zlikwidowane, bo dla wielu ta forma ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania…

Zieleń jest jednym z najważniejszych czynników poprawiających jakość życia mieszkańców miast, niezależnie od ich wielkości. Zurbanizowane krajobrazy miast wręcz „proszą” o przemyślane, długofalowe planowanie przestrzenne, które uwzględniać będzie tereny zieleni, jako bardzo ważne  elementy pełniące nie tylko funkcje estetyczne, ale także ekologiczne oraz rekreacyjne. Mniejsze samorządy dotykają problemy związane z ograniczoną ilością środków przewidzianych w…

    Zachęcam Was do zapoznania się z felietonem Pawła Jaworskiego, który ukazał się na stronie internetowej Magazynu Miasta. To jest tekst niewygodny, ale potrzebny. Myślę, że u wielu osób wywoła on wzburzenie…z całą pewnością będziemy wśród nich i my – urbaniści, bo między innymi do nas ten tekst jest adresowany. Zdaniem Autora, który też…

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk opublikował w poniedziałek 21.01. „Analizę stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku”. Jest to opracowanie wykonywane cyklicznie na zlecenie Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Bazuje ono na danych z badania prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz…

Podzielając stanowisko Towarzystwa Urbanistów Polskich, z dnia 25 października br ws. projektu nowej ustawy o architektach, Portal Urbanistyka.Info, również konstatuje, iż zaproponowane  w nim zapisy odnoszące się (wkraczające) w domenę wykonywania aktów planistycznych na szczeblu lokalnym oraz regionalnym (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. projektu ustawy) są niemożliwe do zaakceptowania, zważywszy na fakt braku…

Z prawdziwą radością prezentuję Wam nową wersję Portalu Urbanistyka.Info. Po 9 latach naszej działalności przyszedł czas na gruntowną modernizację, która sprawi (taką mam nadzieję), że korzystanie z Portalu stanie się dla Was bardziej wygodne i przyjemne. Oczywiście forum pozostaje sercem portalu. Warunkiem koniecznym, który przyświecał tej modernizacji było zachowanie wszystkich dyskusji, które przez te 9…

Seminarium „Problemy planistyczne” organizowane przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU to bez wątpienia dobra okazja do dyskusji o bieżących i praktycznych problemach związanych z codzienną pracą urbanistów. Wiosenna edycja tego cyklicznego wydarzenia rozpoczęła się wczoraj we Wrocławiu i jak zawsze spotkała się z dużym zainteresowaniem osób związanych z branżą. Z pewnością wielu uczestników Seminarium oczekiwało spotkania z…