Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało I wersję projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2020. Dokument ten stanowi szczególne wyartykułowanie zagadnień związanych z rozwojem miast w Polsce w kontekście strategicznych dokumentów rozwoju kraju oraz terytorialnego wymiaru polityki spójności UE, w której miasta mają odgrywać szczególną rolę. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, bo…

Ministerstwo Sprawiedliwości Sejm przyjął 4 kwietnia 2014 r przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy: ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz nowelizację Kodeksu karnego. Przyjęta ustawa dereguluje 91 zawodów, nowelizuje 21 ustaw, liczy 267 stron uzasadnienia i Oceny Skutków Regulacji,  obejmuje grupy zawodowe liczące ponad 200 tysięcy osób i była konsultowana z blisko 400…

  W listopadzie ubiegłego roku ukazał się, jakże potrzebny w naszej codziennej pracy, “Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego” mojego autorstwa – wieloletniego praktyka urbanistycznego. Czy PT Koleżeństwo wie, że ostatnie wydanie podobnej publikacji ukazało się w roku 1970, i to tylko w formie skryptu akademickiego? Kiedy to było, a jak zmienił się od tego czasu świat wokół…

  Duża część z Nas spotkała się lub będzie miała okazję spotkać się z tematem energetyki odnawialnej w planach miejscowych. Temat ten budzi dużo kontrowersji, a dyskusje publiczne nad tego typu planami potrafią być bardzo burzliwe. Proponujemy zatem zapoznać się z Raportem WWF z 2014r “Demaskowanie mitów: obalanie mitów o energii odnawialnej”, który może pomóc…

  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego opublikowała na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podstawową (I wersję) Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego. Kilka działów tego Kodeksu jest poświęcona planowaniu przestrzennemu (w kontekście likwidacji zawodu urbanisty, zasadne jest pytanie kto formalnie ma odpowiadać za opiniowanie tego typu strategicznych projektów legislacyjnych). Polecamy zapoznać się z tworzonym prawem i przesyłać opinie…

  O czym więc mówimy? Kodeks Urbanistyczno – Budowlany (dalej: Kodeks) w wersji przedłożonej i udostępnionej publicznie przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego w kwietniu br. jest ogromnym zbiorem prawa, niezwykle skomplikowanym merytorycznie, mającym ambicje połączenia całej sfery dotyczącej planowania przestrzennego z realizacją procesu inwestycyjnego. Czy to droga właściwa, aby w jednym akcie prawnym ujmować tak…

  Przetargi odeszły do lamusa, dzisiaj wykonawcę niemal każdego opracowania planistycznego można wyłonić za pomocą zapytania ofertowego. Jedni powiedzą, że to dobrze – gminy zachowują w końcu jakąś kontrolę nad oferentami. W dobie optymistycznych wolontariuszy, przetargowych obieżyświatów lub świeżo upieczonych absolwentów, którzy jeszcze nie do końca wiedzą na jaką głęboką wodę wypchnęła ich deregulacja, taka…

  Niemal 4 500 użytkowników, prawie 12,5 tys. naniesionych przez nich zaznaczeń i ponad 1 600 wypełnionych geoankiet pojawiło się na interaktywnych mapach zieleni Krakowa, Łodzi i Poznania. Jakie miejsca były zaznaczane? Czyich głosów i opinii jest najwięcej? Co zrobią z nimi urzędnicy ? Od końca marca br. mieszkańcy Krakowa, Łodzi i Poznania uczestniczyli w…

   Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU zaprasza na seminarium “Problemy planistyczne – JESIEŃ 2014”, które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2014 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie  kolejnym  z cyklu  szkoleń,  zainaugurowanych  w  lutym  2003  roku  przez  Zachodnią  Okręgową  Izbę Urbanistów  z  siedzibą  we  Wrocławiu  (będącą  obecnie  w  stanie  likwidacji),  poświęconych  różnym zagadnieniom,  związanym  z  szeroko …

  Grupa posłów złożyła do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności: art. 1 pkt 1 oraz w całości: art. 5, art. 8, art. 13, art. 17, art. 20, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 2 Konstytucji RP,…