Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie do osiągniecia określonego celu czy cel sam w sobie? Odpowiedź z pozoru prosta, a jednak rzeczywistość pokazuje, że to co jasne w teorii nie do końca takim pozostaje w praktyce. Mało tego, kiedy pojawia się konkretny cel, to pojawiają się też podejrzenia o to kto plan finansuje, kto…

  W związku z coraz większymi problemami technicznymi i atakami ze strony spamerów stoimy przed decyzją zakończenia działalności Portalu Urbanistyka.Info. Od dłuższego czasu portal jest finansowany ze środków własnych co nie pozwala nam na zapewnienie należytej opieki informatycznej. Borykamy się również z problemem braku czasu, co przekłada się na rzadką aktualizację treści publikowanych na portalu.…

  W momencie, gdy świat ściga się w budowaniu coraz to wyższych wieżowców, Europa skłania się w nieco innym, architektonicznym kierunku. Choć ciężko wyróżnić jeden dominujący styl, w cenie są obecnie futurystyczne budowle przypominające rzeźby czy pierwotniaki, coraz popularniejsza staje się też rewitalizacja obszarów historycznych i poprzemysłowych. Co ciekawe – zwłaszcza w Polsce! Po 1989…

  Korzystając z uprzejmości portalu Urbanistyka.info chcieliśmy poinformować naszych przyjaciół, urbanistów i planistów przestrzennych o powołaniu i zarejestrowaniu nowego stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy urbanistów byłej Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, a więc województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Jednak, jak sugeruje nasza nazwa, nie chcemy się zamykać na urbanistów z innych regionów. Jesteśmy…

  Koleżanki i Koledzy, którzy byli członkami samorządu zawodowego urbanistów w dniu 21 lipca 2014 r, zapraszamy na I Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, który odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 4/6. Przedmiotem obrad Zjazdu będą wybory Prezesa, Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej oraz sprawy finansowe…

  Koleżanki i Koledzy, którzy byli członkami samorządu zawodowego urbanistów w dniu 21 lipca 2014 r, zapraszamy na I Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, który odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 4/6. Przedmiotem obrad Zjazdu będą wybory Prezesa, Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej oraz sprawy finansowe…

  Polskie miasta są coraz bardziej konkurencyjne. Starają się przyciągnąć uwagę firm, inwestorów, przedsiębiorców, studentów i turystów. Jak wypadają na tle innych miast pod względem infrastruktury, kapitału ludzkiego, jakości życia i promocji? Dlaczego tworzenie wizji i długofalowej strategii rozwoju miast jest takie ważne? Prezydenci oraz urzędnicy ds. rozwoju polskich miast będą podejmować te tematy podczas…

  Planowanie przestrzenne wymaga szybkich, celowych i skutecznych działań, które pozwolą ograniczyć najistotniejsze problemy i umożliwią efektywne kształtowanie przestrzeni. Przygotowany przez resort projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (tzw. mała nowelizacja), został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Mała nowelizacja jest wstępem do kompleksowych zmian systemowych,…

  Miniony rok można spokojnie nazwać rokiem troski o polską przestrzeń. Wyszły dwa nowe leki na jej bolączki: jeden to ustawa krajobrazowa, a drugi to ustawa o rewitalizacji. Krajobrazową zostawię w spokoju, bo najprawdopodobniej z racji tego, że weszła w życie jako pierwsza, jest dziś tematem topowym wszelkich konferencji. Skupię się na tej drugiej, a…