III Kongres Urbanistyki Polskiej w Poznaniu w dniach 3-4 września br. odbył się pod hasłem: Nowa urbanistyka – Nowa jakość życia. Obrady prowadzone były w panelach: Nowa doktryna urbanistyczna, Przestrzeń zurbanizowana i rewitalizacja urbanistyczna, Polityka miejska i zintegrowane zarządzanie, Przyjazny transport i komunikacja, Energia i ekourbanistyka. Celem Kongresu było przede wszystkim sformułowanie zasad (wytycznych) zintegrowanego…

  W dniu 16 listopada rozpoczynają się we Wrocławiu warsztaty w ramach projektu “Sztuka po przejściach”. Festiwal Sztuka po przejściach jest szeroko zakrojonym projektem kulturalnym, którego celem jest przybliżenie polskim odbiorcom sztuki dawnego bloku wschodniego – w pewien sposób powiązanej ze sobą, chociażby z powodu podobnych doświadczeń polityczno-społecznych, a jednak odrębnej i zmierzającej w różnych…

Zmiana paradygmatu polityki regionalnej? W całym kraju rozpoczęły się debaty społeczne poświęcone przygotowanemu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentowi, którego ambicją jest określenie, modyfikacja, przeorientowanie, a nade wszystko skuteczniejsze realizowanie zadań wynikających z realizacji polityki regionalnej w ramach szeroko rozumianej polityki spójności (strukturalnej) UE. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010 – 2020 z jednej strony…

Dlaczego warto zbadać grunt przed budową domu? Nie da się dobrze zaprojektować fundamentów, jeśli się nie wie, na jakim gruncie ma stanąć dom. Lepiej to sprawdzić – zwłaszcza, jeżeli sąsiedzi skarżą się na kłopoty ze swoimi domami. Dokumentację geotechniczną przygotowuje inżynier geotechnik na podstawie badań przeprowadzonych w terenie, często uzupełnionych badaniami laboratoryjnymi. Dokumentacja taka zawiera:…

W dniach 26 – 27 listopada 2009 r. w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce – pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej”. Jej organizatorem był Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja zgromadziła naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojętą tematyką rozwoju…

Artykuł pochodzi z Magazynu Green2 www.green2magazyn.pl , został stworzony na podstawie sprawozdania z Warsztatów Planistycznych w Puszczykowie udostępnionego Redakcji przez Urząd Miejski w Puszczykowie. Zdjęcia przedstawiają plansze uczestników ww. Warsztatów. Magazyn Green2 jest partnerem Portalu www.urbanistyka.info Historia terenu nad Wartą… W świadomości mieszkańców Puszczykowa Zakole Warty zawsze należało do miasta i było ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu. W…

Artykuł pochodzi ze strony mojemiasto.bblog.pl/ . Portal URBANISTYKA.INFO przyłącza się do apelu Pani Małgorzaty Hanzl. Wszystkich chętnych do dyskusji na temat projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapraszamy na forum portalu. Szanowni Koledzy i Koleżanki Urbaniści i Architekci, Wiem że wielu z Was czyta lub też od czasu do czasu zagląda na te strony. Zwracam…

Gdyby nie buty, a właściwie zakłady Baty, maleńki Zlin w Czechach byłby jednym z wielu miasteczek. To właśnie rodzina Bat`a rozsławiła miasto nie tylko dzięki swemu koncernowi, ale poprzez nowoczesną rozbudowę. Stało się ono pierwszym funkcjonalistycznym miastem na świecie, o jego projektowanie starał się sam Le Corbusier Na początku XX wieku Zlin na Morawach był…

 Konkurs o nagrodę Młodych Planistów 2009  Young Planners Award 2009 We wrześniu 2009 r. na 53. Kongresie Międzynarodowej Federacji na Rzecz Mieszkalnictwa i Planowania (ang. IFHP – International Federation of Housing and Planning) poświęconym efektywności energii w ekologicznych aspektach mieszkalnictwa i rozwoju miejskiego o przewodniej myśli „Urban Technologies for Urban Sustainability: Climate Change and Energy Efficiency” (swoistą…

Stało się już niemalże tradycją, że w kalendarzu konferencji poświęconych urbanistyce i planowaniu przestrzennym styczeń należy do Ogólnopolskiej Konferencji „Dzień Urbanisty”. Jest to konferencja organizowana w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA. Jej głównym organizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu. W tym roku konferencja odbyła się 21 stycznia, a jej tematem była EKO-URBANISTYKA.…