Od września bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące członkostwa w okręgowych izbach urbanistów. Z wspomnianymi przepisami można zapoznać się na naszym Portalu w dziale ZAWÓD URBANISTA. Ja chciałbym się skupić tylko na jednej, dotychczas niejasnej dla mnie kwestii. Należę do tych osób, które są zameldowane na terenie jednej izby, a mieszkają i wykonują zawód na terenie…

Reforma planowania przestrzennego. Rewolucyjne zmiany czy ustawowe status quo? Transformacja społeczno – ekonomiczna roku 1989 to także zmiany w dotychczasowym pojmowaniu i praktykowaniu użytkowania przestrzeni. Wprowadzone zmiany w planowaniu przestrzennym ustawą z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, a kontynuowane w obecnie obowiązującej swoistej „konstytucji” planowania, tj. w ustawie z 27 marca 2003 r.…

    Polityka przestrzenna staje się coraz istotniejszym elementem zarządzania rozwojem. Pozwala na efektywne wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, przez kreowanie warunków dla wzrostu społeczno-gospodarczego w połączeniu z ochroną dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Dlatego zagadnienia polityki przestrzennej stają się coraz aktywniejszym polem działań i współpracy w Unii Europejskiej. Przedmiotem konferencji jest dyskusja nad wyzwaniami stojącymi przed…

Kolebka cywilizacji europejskiej, starożytne zabytki, wysokie temperatury – to pierwsze skojarzenia dotyczące Aten. Jednak na miejscu sielskie wyobrażenie tego miasta pęka jak bańka mydlana. Ateny to dziś betonowa dżungla, w dodatku brudna i pełna hałasu. Nie będę ukrywać, że wybranie Aten jako miejsca na wyjazd na Erasmusa nie było z mojej strony przemyślaną decyzją. Gdy zajęte zostały już dwa miejsca do…

  Opracowany Manifest ma zwrócić uwagę na Miasto, a Program pokazuje proponowane działania, które naszym zdaniem są niezbędne by rewitalizacja i inne przedsięwzięcia podejmowane w miastach uczyniły z nich dobre miejsca dla ludzi, przyjazną zurbanizowaną przestrzeń społecznej aktywności.Mamy nadzieję, że materiał programowy będzie użyteczny i  wykorzystywany nie tylko przez członków naszego Stowarzyszenia. Chcemy by trafił do możliwie szerokiego kręgu osób…

For American planners, Portland, OR is held up as a shining example of urban planning, and credit is given to its compact grid. But is Portland’s grid worthy of adulation? Perhaps not, say Fanis Grammenos and Douglas Pollard of Urban Pattern Associates. In the 4000-year history of the grid, American incarnations are relatively new, appearing…

W obliczu dyskusji na temat konieczności zmian w polskim prawie dotyczącym planowania przestrzennego myślę, że warto byłoby się zastanowić czemu mają służyć te zmiany i czy są one w stanie wpłynąć na istniejący stan rzeczy, który w wielu miejscach daleki jest od definicji ładu przestrzennego. W końcu przecież kształtowanie tego ładu jest jednym z głównych…

III Kongres Urbanistyki Polskiej w Poznaniu w dniach 3-4 września br. odbył się pod hasłem: Nowa urbanistyka – Nowa jakość życia. Obrady prowadzone były w panelach: Nowa doktryna urbanistyczna, Przestrzeń zurbanizowana i rewitalizacja urbanistyczna, Polityka miejska i zintegrowane zarządzanie, Przyjazny transport i komunikacja, Energia i ekourbanistyka. Celem Kongresu było przede wszystkim sformułowanie zasad (wytycznych) zintegrowanego…

  W dniu 16 listopada rozpoczynają się we Wrocławiu warsztaty w ramach projektu “Sztuka po przejściach”. Festiwal Sztuka po przejściach jest szeroko zakrojonym projektem kulturalnym, którego celem jest przybliżenie polskim odbiorcom sztuki dawnego bloku wschodniego – w pewien sposób powiązanej ze sobą, chociażby z powodu podobnych doświadczeń polityczno-społecznych, a jednak odrębnej i zmierzającej w różnych…

Zmiana paradygmatu polityki regionalnej? W całym kraju rozpoczęły się debaty społeczne poświęcone przygotowanemu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentowi, którego ambicją jest określenie, modyfikacja, przeorientowanie, a nade wszystko skuteczniejsze realizowanie zadań wynikających z realizacji polityki regionalnej w ramach szeroko rozumianej polityki spójności (strukturalnej) UE. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010 – 2020 z jednej strony…