mal_content
mal_content
Grupa: Zarejestrowany
Dołączył: 2018/08/29
Nowy Użytkownik
1
Opisane przez Pana ograniczenia w zagospodarowaniu przestrze...

W forum Szukam porady

8 miesięcy  temu
Nie brzmi to jak "krytyczna ocena autora wyłącznie za jego p...

W forum Wy polecacie

9 miesięcy  temu
Bez przesady, branża jako taka istnieje i istnieć będzie pók...

W forum Wy polecacie

9 miesięcy  temu
Ja w tym wszystkim nie rozumiem tylko jednego. W jaki sposób...

W forum Urbanistyka w praktyce

9 miesięcy  temu
Jasna sprawa, rozchodziło mi o naszą branżę. Chociaż i wzglę...

W forum Wy polecacie

9 miesięcy  temu
Kierunek prac legislacyjnym można określać na wiele sposobów...

W forum Wy polecacie

9 miesięcy  temu
W naszym porządku prawnym nic to w zasadzie nie zmienia, moż...

W forum Zmiany legislacyjne

9 miesięcy  temu
Teoretycznie kupujący mógłby uzyskać pozwolenie na budowę na...

W forum Szukam porady

10 miesięcy  temu
Poruszyła Pani bardzo ciekawą i niejednoznaczną (z punktu wi...

W forum Szukam porady

10 miesięcy  temu
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego por. ustawa prawo bu...

W forum Szukam porady

10 miesięcy  temu
Proszę nie narzucać innym swojej doktryny czytania upzp jako...

W forum Urbanistyka w praktyce

11 miesięcy  temu
Może źle się wyraziłem - mam świadomość, że bilans należy wy...

W forum Urbanistyka w praktyce

11 miesięcy  temu
Bilans jest elementem analitycznym do studium, na podstawie ...

W forum Urbanistyka w praktyce

11 miesięcy  temu
W kontekście art. 6 pkt. 1, który nakłada obowiązek uwzględn...

W forum Urbanistyka w praktyce

12 miesięcy  temu
Zauważ, że łódzka uchwała została zaskarżona i uznana za nie...

W forum Urbanistyka w praktyce

12 miesięcy  temu