Teoria planowania przestrzennego wg WSA  

  RSS

[...]
(@x)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 180
15/07/2019 11:09 am  

Urbaniści, czytajcie i uczcie się...

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/578B335095


OdpowiedzCytat
[...]
(@x)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 180
21/07/2019 1:19 pm  

Minął tydzień i ...niestety, brak jakichkolwiek komentarzy.

Urbaniści, jak dinozaury - wyginęli, czy zbyt trudny temat?


OdpowiedzCytat
[...]
(@x)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 180
02/08/2019 8:24 am  

To może na tzw. dobry początek  następujące "odkrycie" sądu:

Wojewoda wywiódł, że jedną z podstawowych i obowiązkowych kwestii, które muszą zostać rozstrzygnięte w planie, jest określenie przeznaczenia terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

Człowiek się do końca życia uczy - ja do tej pory (tzn. do tego wyroku) naiwnie myślałem, że  nie podlega "wywodzeniu" kwestia, która jest wprost przepisem ustawy (art. 15 ust.2 pkt 1 ustawy planistycznej)

Dalej:

W ocenie Sądu, stanowisko Wojewody jest zbyt daleko idące, ponieważ:

- obszar objęty planem wynika z władztwa planistycznego gminy, określony został (wcześniej) w studium oraz w uchwale intencyjnej. Zatem, na etapie uchwalonego już planu, nie poddaje się krytyce zarzut, że granicami planu nie objęto dróg wewnętrznych, pozostawiając je poza granicami południowo-wschodnimi, obszaru planistycznego. Organ nie mógł objąć granicami planu wskazanych dróg, ponieważ doprowadziłoby to do sprzeczności z uchwałą intencyjną, która wytyczyła obszar planu sytuując go w odpowiednich granicach;

Człowiek się do końca życia uczy - ja do tej pory (tzn. do tego wyroku) naiwnie myślałem, że po pierwsze: w studium nie określa się granic uchwał intencyjnych i po drugie: że uchwała intencyjna nie jest ważniejsza od przepisów ustawowych (w tym przypadku ustawy planistycznej)


OdpowiedzCytat
ptaq
 ptaq
(@ptaq)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 106
05/08/2019 11:12 am  

Nikt nie komentuje, bo nikomu się nie chce czytać takich wywodów (mnie zresztą też już coraz mniej). Roma locuta, causa finita. Rewizji raczej nie będzie. Nasuwa mi się tylko jedno spostrzeżenie - Sąd (wydaje się) powinien bardziej skupiać się na treści obowiązujących przepisów, a mniej na własnej inwencji.


OdpowiedzCytat