Referent w Referacie Planowania Przestrzennego UM Ciechanów